eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2677/2020 20200327 27.03.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport fra AMU til styrende organer - 2019
1713/2020 20200327 27.03.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjon av retningslinjer for permisjon, sykefraværsoppfølging og erkjentlighetsgaver
2673/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune 24.03.20-31.03.20
2459/2020 20200324 24.03.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune
2639/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forslag frivillighetspris *****
2603/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forskrift om Forsvarets bistand til aktører med ansvar for samfunnssikkerhet under koronapandemien Fylkesmannen - Asgeir Jordbru
2604/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fwd: Anmodning om skifte av vinduer Camilla Antonsen
2607/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes as
2613/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kvittering av signert dokument - Kjøp av modul ebilag Visma Enterprise AS
2615/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Kommunalbanken - Anne Jenny Dvergsdal
2614/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Klp - Daniel Kvisten
2611/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Svar - tilbud ebilag Visma Enterprise AS
2628/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad fra Jonbrygga om skjenkebevilling 09. april 2020. Nav - Ragnvaldsen, Maren Støre
2638/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forslag næringspris *****
2636/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forslag Omdømmepris *****
2631/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler VELFORENINGEN U.L. LYKKENS PRØVE
2511/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** KLP
2512/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** DNB
2513/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kommunalbanken
2601/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Takk fra Krisesenteret i Salten Krisesenteret i Salten
2594/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev NY kartllegging av behov for smittevernutstyr Fylkesmannen - Julie Tangen
2593/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Bruk av kommunens beredskapsadresse Fylkesmannen - Erlann Mortensen
2592/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Nyhetsbrev fra KS til ledelsen og alle folkevalgte Postmottak
2585/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Beredskap Koronavirus - anmodning om å sikre at prioritert personell ikke stoppes på kommunegrense Helse-Nord - Jacobsen Brite
2578/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Fwd: Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester | Mindre tilsyn, men svartjenestene er åpne | Nyhetsbrev fra Direktoratet for byggkvalitet Gildeskal Kommune - Bjørn Olav Jelstad
2577/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Rapporteringsmal for ukentlig rapportering fra kommune til Fylkesmann. Fylkesmannen - Lise Blix Olsen
2576/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene om lokale forskrifter etter smittevernloven Fylkesmannen - Lise Blix Olsen
2574/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Avslått midlertidig søknad om dispensasjon for å holde utsalgsstedene åpne på søn- og helligdager - Rema 1000 Fylkesmannen - Tom Mørkved
2570/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om håndtering av situasjon Koronavirus Salten Brann Salten Brann - Ivar Hogstad
2565/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Bruksendring Bjørnar Ludvigsen
2563/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kjøp av ekstra areal Mevik Ove Martin Iversen
2566/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på ikke mottatt svar vedr. utslippstillatelse Bente Eilertsen
2586/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev SMS- varsel om ny forskrift i Gildeskål kommune Trine Brevik
2549/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Møteprotokoll Formannskapet 120320 Silje Nordgård
2531/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Klage/tilskudd Lena Sande
2517/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon til næringsliv ang koronautbruddet Sjøfossen Næringsutvikling AS
2516/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Til alle landets kommuner - nasjonale unntaksbestemmelser for reise Fylkesmannen - Lise Blix Olsen
2519/2020 20200319 19.03.2020 Saksframlegg/innstilling Forholdsregler rundt koronavirussituasjonen
2479/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Klage på skatteseddel ***** ***** *****
2480/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Klage - eiendomsskatt *****
2485/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Eiendomsskatt ***** STATSKOG SF
2495/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Eiendomsskatt påeiendommene ***** ***** ***** ***** ***** *****
2462/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Rapportering særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester 2019 Helsedirektoratet
2542/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Klage på vedtak om eiendomsskatt m/vedlegg *****
2483/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** *****
2487/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar - Eiendomsskatt *****
2405/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev svar på Questbakt sendt til Helsedirektoratet - utredning og diagnostisering av personer med utviklingshemning Helsedirektoratet
2411/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemning pr 01.01.2020 Helsedirektoratet
2410/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemning pr 01.01.2019 Helsedirektoratet
2295/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Fradeling av eksisterende festetomt på G/B/F 20/4/2 til eiendomstomt - UL Vårsol, Sørfinnset Salten Jordskifterett m.fl.
Versjon:5.2.2