eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10466/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 111119 Kjell Ronald Norum
10451/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Veilys - Strandveien i Storvika Reidun Sandberg
10445/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Plan og eiendomsutvalget 121119 Kenneth Norum
10269/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prioritering av spillemiddelsøknader 2020
10323/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10187/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Gnr 82/13 Hilde Paulsen
10265/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling som assistent og støttekontakt - Gildeskål kommune Inga Solopina
10318/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oppfyllelse av driveplikt, gnr 1/8 - Grimstad Eva Judit Johansen
10317/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oppfyllelse av driveplikt, gnr 3/8, 17 - Storvik Tove S Gjærde Johansen
10315/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oppfyllelse av driveplikt, gnr 19/1 - Seljeseth Ann-Rigmor Lauritsen
9092/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Ad eiendommene gnr 82/13, 213 Hilde Paulsen
7245/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmiljøutvalget, sammensetning og valg 2020-2021
10447/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Egenerklæring - eierforhold Sten-Rune Brekke
10408/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Grenseoppgang på eiendommen G/B 19/18 Karsten Mevik
10401/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Veilys Asgotslett Stein Kristian Dahle m.fl.
10396/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10362/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Foreløpig melding - søknad om utlegging av flytebrygge Dagfinn Roar Halvorsen
10200/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Gnr 82/13 Hilde Paulsen
10103/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på eiendommen G/B 4/10 (1/3-del) i Gildeskål kommune Arne Marius Iversen
10057/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Rapport NMSK Fylkesmannen i Nordland
10009/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Folkehelsenettverk Salten - møte mandag 18.november Marlene Blomstereng Karlsen m.fl.
10086/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev NMSK-midler 2020 Fylkesmannen i Nordland
10044/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev SV: Ang 82/13 og 82/213 på Sør-Arnøy Hilde Paulsen
9843/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev G/B 53/19 , 20 , 23 , 25 og 87 - Kvittering for registrert konsesjonsforhold Espen Soløy m.fl.
9828/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av AKAN-kontakt
10136/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Søknad om grensejustering mellom eiendommene G/B 82/84 og 82/83 Svein-Roar Aas m.fl.
10148/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innvilget dispensasjon fra reguleringsplan for Skaugvollhalvøya for utlegging av flytebrygge - Høring NORDLAND FYLKESKOMMUNE m.fl.
10145/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Grenseoppgang av eiendommen G/B 19/18 på Seljeseth - Nytt matrikkelbrev Trond Helge Olsen
10166/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Ang. eiendomsgrensen mellom eiendommene G/B 3/18 og 3/83 i Storvik Per Helge Wilhelmsen m.fl.
10102/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på eiendommene G/B 18/72, 77 (2-3-deler) i Gildeskål kommune Marianne E. Gjelseth Kristoffersen
10161/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Naust Finnes Miriam Sollie Iversen
10491/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Pedersen Per Ludvig Pedersen
10476/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Egenerklæring Hansen Per Gunnar, G/B 72/204 Per Gunnar Hansen
10471/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykker til å la meg velge til Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt John Arne Nilsen-Nygaard
10472/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykker til å la meg velge til Administrasjonsutvalget Solveig Andersen
10493/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Norum Kjell Ronald Norum
10492/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Solbakken Marit Solbakken
10490/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Johansen Salli Johansen
10489/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Mentzoni Tone Mentzoni
10488/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Sjåfjell Yngvar Sjåfjell
10486/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykke til å la seg velge til levekårsutvalget Geir Olsen
10485/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykke til å la seg velge til levekårsutvalget Øyvind Mevik
10484/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykke til å la seg velge til levekårsutvalget Abel Tadesse Kidane
10483/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål angående kai? Dagfinn Halvorsen
10482/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykker til å la meg velge til Midtre Nordland nasjonalparkstyret Ann Kristi Knudsen
10477/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte JUSSHJELPA I NORD-NORGE
10475/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Utlånsavtale Ipad - Festvåg Janette Festvåg
10473/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykker til å la meg velge til Administrasjonsutvalget Tommy Westblikk
10469/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samtykker til å la meg velge til Eldrerådet Salli Johansen
10459/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Egenerklæring - eierforhold Per Hansen
Versjon:5.2.2