eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 04 15 20210415 15.04.2021 09:00 Kommunehuset Fjernmøte Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS302021 PS 30/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av planbehov i Gildeskål kommunens planstrategi for perioden 2020-2023
0 PS162021 PS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Telenor Infra AS om dispensasjon fra arealplanen for oppsett av ny mast på Vasshaugen - Inndyr
0 PS242021 PS 24/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på gnr 11 bnr 30 Forstranda.
0 PS172021 PS 17/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for oppføring av naust på sin eiendom Gnr 69 Bnr 5 Horsdal Sandhornøy
0 PS142021 PS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fradeling av tomt til eiendommens våningshus, gnr. 48 bnr. 15 - Kjelling
0 PS252021 PS 25/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om rammetillatelse for oppføring av anneks og garasje i Nausthågveien 12 på Seljeset 19/11
0 PS152021 PS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan Gildeskål kirkested for bygging av servicebygg
0 PS232021 PS 23/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for utskifting av høyspentlinje på Sørarnøy
0 PS202021 PS 20/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan for Røsnes hytteområde for bygging av kai og utlegging av flytebrygge
0 PS192021 PS 19/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge i Frivika i Sørfjorden
0 PS222021 PS 22/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Inndyr Vel om dispensasjon fra arealplan og reguleringsplan for etablering av universell kyst-sti og friluftsanlegg med gapahuk ved Andklakken, Øya på Inndyr
0 PS292021 PS 29/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovering eldreboliger
0 PS262021 PS 26/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ad naust bygd på gnr. 57 nr. 28 på Finset på Sandhornøya
0 PS272021 PS 27/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fordeling av SMIL-midler 2021
0 PS282021 PS 28/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2020 Gildeskål kommune
0 PS182021 PS 18/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanens bestemmelse om maks 1 daa hyttetomt - Eivika på Kjøpstad
0 PS212021 PS 21/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for å bygge rorbu med kai, samt anlegge avkjørsel
0 RS852021 RS 85/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av fritidsbolig på Skaugvoll halvøya, felt R3, 21/150
0 RS862021 RS 86/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av bolig med garasje gnr 73. bnr 77 Mårnes
0 RS872021 RS 87/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknaden fra Gildeskål kommune om status som nasjonalparkkommune er innvilget
0 RS822021 RS 82/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på tilskudd til 20801 Miljøtiltak Solvikvatnet
0 RS832021 RS 83/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skadefelling av skarv ved lokalitet Leirvika
0 RS792021 RS 79/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Gisle Kofoed, transport til privat hytte, 93/1/45
0 RS812021 RS 81/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utlegging av ny flytebrygge i Ertenvåg havn - Nygårdsjøen båtforening
0 RS762021 RS 76/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Salten N950 AS
0 RS582021 RS 58/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse oppføring av bolig Sandhornøy gnr 73 bnr 57
0 RS782021 RS 78/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til riving av 3 kommunale bygg - gammel bolig 25/19 og brakkerigg 25/291 på Inndyr og barnehage på Nygårdsjøen 52/100
0 RS732021 RS 73/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av nytt næringsbygg i Nordvågen
0 RS742021 RS 74/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for oppføring av driftsbygning for landbase til Gifas Norvågen.
0 RS702021 RS 70/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aksept på etablering av rampe langs fortau Coop Inndyr
0 RS552021 RS 55/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om deling av rorbutomt på "Hamneset", Skauvoll G/B 21/91 - Geir Holen
0 RS562021 RS 56/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt
0 RS572021 RS 57/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsetting grunnarbeid produksjonsbygg Helgeland Smolt AS
0 RS802021 RS 80/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS752021 RS 75/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til innsamling av rødlista planter i 27 naturreservat for ex-situ bevaring i Tromsø arktisk-alpine botaniske hager
0 RS772021 RS 77/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til arealendring av lokalitet 35617 Mulnesodden
0 RS592021 RS 59/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av hyttetomt, gnr. 79 bnr. 10 - Sandvika
0 RS602021 RS 60/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av hytte Ørntuva i Arnøysundet.
0 RS612021 RS 61/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Veileder om kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet 2021
0 RS622021 RS 62/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunens høringsuttalelse til søknad fra Elkem ASA Mårnes kvartsittbrudd om ny tillatelse etter forurensningsloven
0 RS632021 RS 63/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for oppdrettslokalitetene Hammarvika og Kjerkvika i Nordfjorden
0 RS642021 RS 64/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utbedring/utvidelse av flytebrygge på Seljeset gnr.19 bnr.5
0 RS672021 RS 67/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om pålegg istandsetting/sikring av delvis ødelagt tak og sikring av bygg for øvrig på gnr 3 bnr 13 Storvik.
0 RS682021 RS 68/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning av det gamle Coop bygget på gnr 25 bnr 82 Inndyr som omsøkt.
0 RS692021 RS 69/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av garasje Ertenvåg gnr 54. bnr 16 og 22.
0 RS722021 RS 72/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om status som Nasjonalparkkommune
0 RS712021 RS 71/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ønske om nye vinduer - Vannsletta 2B
0 RS662021 RS 66/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av fritidsbolig Gjærde hyttefelt Forstranda.
0 RS492021 RS 49/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Endre Nordgård, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/48
0 RS502021 RS 50/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innløsing av festetomt på eiendommen G/B/F 51/03/15 på Røsnes, Øystein Røsnes/Håkon Gjerløw
0 RS512021 RS 51/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Frode Kjetil Pedersen, G/B 45/1, transport til privat hytte
0 RS522021 RS 52/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak bygging av rorbu Skaugvollhalvøya R3.
0 RS532021 RS 53/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlenget tillatelse til å flytebryggeanlegg i Sørarnøy havn
0 RS542021 RS 54/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse oppføring av stålhall Helgeland Smolt Sundsfjord.
0 RS652021 RS 65/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest fritidsbolig med uthus
0 RS842021 RS 84/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av bebygd hyttetomt fra eiendommen G/B 58/1 på Øyjord - Birger Willumsen
Versjon:5.2.2