eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 09 20210309 09.03.2021 09:00 Kommunehuset Fjernmøte Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82021 PS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring i reglement kommunale vigsler i Gildeskål kommune
0 PS112021 PS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stortingsvalget 2021- fastsetting av valgdag
0 PS122021 PS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020
0 PS32021 PS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad fra Arnøyene fellesforening
0 PS52021 PS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunalt erverv av gnr. 25 bnr. 12, 42 - Inndyr
0 PS12021 PS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt aggregat og uv-anlegg Stjernåga og tetting demning Lauvvatnet
0 PS42021 PS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - 2. gangs behandling. Søknad fra foreningen Sammen Om Langsanden
0 PS92021 PS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for lokalutvalgene - ev dispensasjon fra bestemmelsen om ungdomsrepresentant
0 PS62021 PS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Leilighetsprosjekt i regi av Coop - Inndyr
0 PS102021 PS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Igangsetting av arbeid og vurdering om det skal fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkårene - Forsåga og Sundsfjordelva
0 PS132021 PS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lege i spesialisering (LIS) - samarbeidsavtale mellom kommune og Nordlandssykehuset
0 PS72021 PS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salten kontrollutvalgservice - omdanning til kommunalt oppgavefellesskap og tilslutning fra Rødøy kommune
0 PS22021 PS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad fra UL Lykkens prøve
0 RS42021 RS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av Namsfogden i Nordland
0 RS22021 RS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut NHO i Nord-Norge - bruk havbruksfondet til nye bedrifter, stedsutvikling og økt verdiskaping i lokalsamfunnene
0 RS52021 RS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport regodkjenning Trafikksikker kommune
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplan for Helse- og miljøtilsyn Salten 2021
0 RS122021 RS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilslutning til brannfaglig uttalelse vedrørende utrangerte nødraketter på nyttårsaften
0 RS142021 RS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i Salten Regionråd -sak 04/21 - Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten
0 RS162021 RS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoller Gildeskål kontrollutvalg 100221
0 RS102021 RS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Eldrerådet - Årsmelding 2020
0 RS112021 RS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole
0 RS92021 RS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Årsmelding 2020
0 RS132021 RS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innspill til Regional transportplan fra Salten Regionråd
0 RS82021 RS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett
0 RS152021 RS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vurdering av turistkommunesøknad fra Sjøfossen Næringsutvikling AS
0 RS62021 RS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn/kommunedirektører
0 RS72021 RS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Helse og miljøtilsyn Salten: Årsrapport 2020 Gildeskål
Versjon:5.2.2