eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 24 20210624 24.06.2021 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS492021 PS 49/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ev salg av kommunale aksjer
0 PS482021 PS 48/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetsplan gangfelt Inndyr
0 PS422021 PS 42/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra UL Havgull
0 PS412021 PS 41/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra Inndyr og omegn lokalutvalg
0 PS432021 PS 43/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra Gildeskål Bo- og servicesenter
0 PS372021 PS 37/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av NAV tjenester Gildeskål kommune - veien videre
0 PS392021 PS 39/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiermelding Gildeskål kommune
0 PS462021 PS 46/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interkommunalt arkiv i Nordland - omdanning av organisasjonsform
0 PS322021 PS 32/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomireglement
0 PS382021 PS 38/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gildeskål kommune - Boligforvaltning i fremtiden
0 PS442021 PS 44/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - klage på avslag
0 PS302021 PS 30/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2021 Ordinær virksomhet
0 PS352021 PS 35/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lønnspolitisk plan for Gildeskål kommune
0 PS312021 PS 31/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2021 Finansforvaltning
0 PS342021 PS 34/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny omsorgsstruktur
0 PS292021 PS 29/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - 1. gangs behandling
0 PS282021 PS 28/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedirektørens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget
0 PS362021 PS 36/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av brannordning for Salten Brann KS, herunder medvirkningsprosess
0 PS402021 PS 40/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Digitaliseringsstrategi
0 PS472021 PS 47/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Ungdomsråd for perioden 2021-2022
0 PS452021 PS 45/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for den kulturelle skolesekken i Gildeskål 2021-2025
0 PS332021 PS 33/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2022-2025 refleksjoner og budsjettprosess
0 RS332021 RS 33/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Beskyttelse av demokrati og ytringsfrihet - forebygging av hatefulle ytringer og trusler
0 RS362021 RS 36/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)
0 RS272021 RS 27/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten 07.05.21
0 RS312021 RS 31/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra Generalforsamling i FREM Bodø AS
0 RS302021 RS 30/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport Pétanque baner Sandmoen
0 RS322021 RS 32/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Næringsfond 2020
0 RS352021 RS 35/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten Regionråd - Særutskrift av vedtak -sak 17/21 - Høring - Regional planstrategi for Nordland 2021-2024
0 RS342021 RS 34/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll representantskapsmøte i Salten kommunerevisjon IKS 1.juni 2021
0 RS282021 RS 28/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2021
0 RS292021 RS 29/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner er innvilget
0 RS262021 RS 26/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll representantskapsmøte i RKK Salten KO
Versjon:5.2.2