eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 26 20210526 26.05.2021 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322021 PS 32/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen for utlegging av flytebrygge ved Ystneset - Vågsosen
0 PS372021 PS 37/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Arva om dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen for legging av jordkabel på Sund
0 PS382021 PS 38/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Salten N950 om dispensasjon fra arealplanen for ny slaktemerd
0 PS332021 PS 33/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy for oppføring av tilbygg til næringsbygg 82/372 Arnøyveien 3, Sørarnøy
0 PS362021 PS 36/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for oppføring av hytte og flytebrygge - Munnavika, Skaugvoll
0 PS312021 PS 31/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - 1. gangs behandling
0 PS392021 PS 39/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skiltplan skoleområde Inndyr
0 PS352021 PS 35/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt og bygging av bolig på Saura
0 PS342021 PS 34/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for oppføring av hytte på 2/89 i Mevik
0 RS1152021 RS 115/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning av brannskadet bolig Sund.
0 RS912021 RS 91/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til adkomst til naust Nordvågen.
0 RS932021 RS 93/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 35617 Mulnesodden. Fiskeridirektoratets fraråding
0 RS992021 RS 99/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av ny adkomstveg til nye Sandvik havn
0 RS1002021 RS 100/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest bolig Storvik
0 RS942021 RS 94/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av tilbygg til fritidsbolig i Sjybakken 29, Sandhornøy 72/203
0 RS1012021 RS 101/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse bygging av hytte Forstranda
0 RS1032021 RS 103/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for hytte Finnvikhaugen.
0 RS972021 RS 97/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut tillatelse til bygging av fritidsbolig Finnvikhaugen Sandhornøy
0 RS1052021 RS 105/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til garasje på Sandnes Sandhornøy.
0 RS1062021 RS 106/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest Anneks Kjøpstad
0 RS1072021 RS 107/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til ny adkomstveg Inndyr
0 RS892021 RS 89/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak V18-57-2021 - Skiltplan Inndyr skole og kulturhus
0 RS922021 RS 92/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av hytte gnr 53 bnr 98 Nygårdsjøen
0 RS962021 RS 96/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - skjøtselsplan for hagemark - Gildeskål kirkested
0 RS982021 RS 98/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt på tilbygg Finnset Nord
0 RS1042021 RS 104/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av fritidsbolig Finnvikhaugen Sandhornøy
0 RS1022021 RS 102/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning/fjerning av reflektorer og stålmaster
0 RS1172021 RS 117/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av adkomstveg Sandvik på Sandhornøy.
0 RS1182021 RS 118/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse med vilkår for oppføring av rorbu og kai Sørarnøy.
0 RS1082021 RS 108/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut igangsettingstillatelse for grunnarbeid nytt bygg Nordvågen for Gifas AS.
0 RS882021 RS 88/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rettet - orientering om planlagt kartlegging av naturtypar i 2021
0 RS1162021 RS 116/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg til eksisterende hytte Storvassfjell hytteområde Sundsfjordfjellet.
0 RS902021 RS 90/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest fasadeendring Gibos
0 RS952021 RS 95/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fradeling av tilleggsareal fra G/B 4/12 til G/B 4/18 på Finnes
0 RS1132021 RS 113/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av gitt tillatelse til bygging av rampe til boligdel over ny butikken Inndyr.
0 RS1122021 RS 112/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av ny mast på telekommunikasjonsanlegget på Vasshaugen, Inndyr 25/1
0 RS1092021 RS 109/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig brukstillatelse gitt varmepumpehus Inndyr
0 RS1102021 RS 110/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest rivning lagerhall Novik.
0 RS1142021 RS 114/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg til driftsbygning Mevik
0 RS1112021 RS 111/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest hytte Storvassfjell
Versjon:5.2.2