eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 23 20210623 23.06.2021 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522021 PS 52/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen havn for utlegging av flytebrygge
0 PS562021 PS 56/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, planID 202001
0 PS422021 PS 42/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skarvhammarbukta hytteområde for anlegg av gangsti og utvidelse av parkeringsplass
0 PS552021 PS 55/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust, ATV-vei med mer - Tinnan
0 PS472021 PS 47/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt fra 82/19 i LNFR-område til eksisterende eiendom 82/64 på Sørarnøy
0 PS412021 PS 41/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Jan Willumsen på avslag på søknad om fradeling av eiendommens våningshus - Kjelling
0 PS532021 PS 53/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for å legge ut flytebrygge ved Nærbutikken Sørarnøy
0 PS442021 PS 44/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Organic Seafarm AS om etablering av torskeoppdrett på lokalitet Forstranda
0 PS402021 PS 40/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetsplan gangfelt Inndyr
0 PS512021 PS 51/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal
0 PS502021 PS 50/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon motorferdsel Runar Mygland Eilertsen, 93/1/86
0 PS492021 PS 49/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Sandvik Havn AS om dispensasjon fra reguleringsplan for mindre omlegging av veitrasè
0 PS482021 PS 48/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplan og byggeforbud langs sjø for oppføring av atelier/verksted Sørværet, Fleinvær 84/46
0 PS462021 PS 46/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Leif-Trygve Nyheim om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for bygging av bolighus på Mårnes
0 PS432021 PS 43/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Sissel Følling Eilertsen om dispensasjon fra arealplanen for bygging av bolighus på Mårnes
0 PS542021 PS 54/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt låssystem kulturhuset
0 PS452021 PS 45/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot vann for å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden
0 PS572021 PS 57/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for oppføring av ladestasjon for el-biler på Nygårdsjøen 53/110
0 PS582021 PS 58/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra krav om regulering for prøveuttak av masser i Sundsfjord
0 RS1352021 RS 135/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest garasje og balkong
0 RS1372021 RS 137/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest brannskadet bolig Sund
0 RS1382021 RS 138/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av bolig og etablering av adkomstvei, Asphaugen 41, Inndyr 25/615
0 RS1412021 RS 141/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utslipp av gråvann fra hytte Røsnes hytteområde 51/3/2
0 RS1422021 RS 142/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for Gildeskål kirkested for bygging av servicebygg
0 RS1432021 RS 143/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om tilpasning for hurtigbåt og utfylling av næringsarealer i prosessen med utbyggingen av ny dypvannskai
0 RS1342021 RS 134/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen for Røsnes for bygging av kai og utlegging av flytebrygge
0 RS1302021 RS 130/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av anneks i Skejllvikmarka gnr 63 bnr 24
0 RS1202021 RS 120/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av tilbygg og påbygg til bolig i Arnøyveien 55, Sørarnøy 82/125
0 RS1212021 RS 121/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt for Storviksanden bobilcamp.
0 RS1242021 RS 124/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for erverv av gnr. 1 bnr. 59 - Grimstad
0 RS1192021 RS 119/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fradeling av tomt til eksisterende hytte og naust på gbnr. 82/79 på Sørarnøy
0 RS1362021 RS 136/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til bolig i Arnøyveien 143, Nordarnøy
0 RS1402021 RS 140/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av ny slaktemerd ved Salten N950s anlegg
0 RS1392021 RS 139/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest ombygging Salamon Center Gildeskål.
0 RS1232021 RS 123/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for taksering av lirype - Statskog
0 RS1252021 RS 125/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2021
0 RS1222021 RS 122/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til fritidsbolig i Sjybakken 29, Sandhornøy 72/203
0 RS1262021 RS 126/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av minirenseanlegg til fritidsbolig i Sandvikveien 39, Sandhornøy 79/45
0 RS1272021 RS 127/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til kontor-/lagerbygg i Nordvågen 26/1/6
0 RS1282021 RS 128/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utlegging av flytebrygge ved Frivikhaugen hytteområde - Sørfjorden
0 RS1292021 RS 129/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av skilt for Coop Prix Inndyr 25/82, 25/436, 25/538 og 25/611
0 RS1332021 RS 133/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til endring av deler av bygg Skaugvoll kafebygg
0 RS1322021 RS 132/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av garasje i Skjellvika.
0 RS1312021 RS 131/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest veg gnr 43 bnr 12 og 13, gnr 44 bnr 3 og 7.
Versjon:5.2.2