eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 10 19 20211019 19.10.2021 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522021 PS 52/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak for eiendomsskatt 2021 - Gildebo Boligstiftelse
0 PS562021 PS 56/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll IKT-organisering i Gildeskål kommune
0 PS642021 PS 64/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppsigelse av OPS avtale for Skeineshaugen 28
0 PS592021 PS 59/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Coop Prix, Inndyr - søknad om salgsbevilling for alkohol gruppe 1.
0 PS602021 PS 60/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra Sørarnøy skole og barnehage
0 PS532021 PS 53/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
0 PS582021 PS 58/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljregulering for Sørarnøy havn, planID 202001
0 PS612021 PS 61/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra Saura kirkes venner
0 PS652021 PS 65/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
0 PS622021 PS 62/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra Gildeskål sokn
0 PS632021 PS 63/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra Gildeskål sportsskytterklubb
0 PS552021 PS 55/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Vekst AS
0 PS542021 PS 54/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt innkjøpsreglement med lokale tilpasninger for Gildeskål kommune
0 PS662021 PS 66/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Beredskapsplan for kommunal kriseledelse
0 PS572021 PS 57/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering av rekrutteringstiltak
0 PS502021 PS 50/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2021 Ordinær virksomhet
0 PS512021 PS 51/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2021 Finansforvaltning
0 RS422021 RS 42/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsynsrapport - Bodø kommunes krisesentertilbud
0 RS432021 RS 43/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om nytt krisesenter i Salten
0 RS372021 RS 37/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll møte i representantskapet RKK Salten KO 19.08.21
0 RS382021 RS 38/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innstilling til bruk av Iris-fondet 2021
0 RS442021 RS 44/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget tilskudd - fysiske trafikksikkerhetstiltak 2022
0 RS452021 RS 45/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål kontrollutvalg: Møteprotokoll fra møte 14. september 2021
0 RS392021 RS 39/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten kontrollutvalgservice Protokoll fra styremøte og årsrapport 2020
0 RS412021 RS 41/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende ambulansetjenesten i Salten
0 RS402021 RS 40/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på henvendelse om manglende behandling av innbyggerinitiativ
Versjon:5.2.2