eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 28 20210928 28.09.2021 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672021 PS 67/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forprosjekt Tøa vannverk
0 PS702021 PS 70/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag om å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden
0 PS652021 PS 65/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt på Lekanger
0 PS642021 PS 64/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for "Limskjernesset" for fradeling av hyttetomt og vegareal fra eiendommen 72/3 på Våg
0 PS632021 PS 63/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 3 bnr. 1 i Storvik
0 PS612021 PS 61/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal
0 PS602021 PS 60/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra plankrav i arealplan og byggegrense mot sjø for oppføring av hytte og naust i Mevika - ny behandling
0 PS692021 PS 69/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
0 PS662021 PS 66/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll U/L Skoglund Søknad om dispensasjon for bygging av grillhus inkl bålplass på gnr 63 bnr 4 i Skjellvik.
0 PS592021 PS 59/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
0 PS682021 PS 68/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljregulering for Sørarnøy havn, planID 202001
0 PS622021 PS 62/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og plankrav for utvidelse av biloppstillingsplass, gnr 15/12 - Oterstranda
0 RS1702021 RS 170/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest rivning av naust Inndyr.
0 RS1972021 RS 197/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse fra hytte, Røsnes hytteområde 51/3/2 - oppheving av tidligere vedtak
0 RS2042021 RS 204/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av parsell fra eiendommen 82/19, som tilleggsareal for eiendommen 82/64
0 RS2072021 RS 207/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for soppkartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde i Gildeskål kommune
0 RS2082021 RS 208/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Ragnhild Brettvik, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/34
0 RS2122021 RS 212/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt på nytt bygg Novik gnr 6 bnr 6
0 RS1492021 RS 149/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av tak over inngangsparti og veranda samt forlengelse av bodtak .
0 RS1562021 RS 156/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av hytte på Forstranda.
0 RS1572021 RS 157/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivningstillatelse gammel forfallen hytte
0 RS1602021 RS 160/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg til bolig Holmsundfjorden 88
0 RS1622021 RS 162/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget rammetillatelse for utlegging av flytebrygge på Skaugvoll 21/91
0 RS1842021 RS 184/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest Naust Finnset gnr 57 bnr 28
0 RS1612021 RS 161/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av driftsbygning for landbruk.
0 RS1722021 RS 172/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om nydyrking av gnr. 25 bnr. 420 på Inndyr
0 RS1732021 RS 173/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for Skarvhammarbukta hytteområde for anlegg av gangsti og utvidelse av p-plass
0 RS1812021 RS 181/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon og fradeling av boligtomt, gnr. 52 bnr. 48 - Saura
0 RS1512021 RS 151/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig brukstillatelse gitt for ny lagerhall Novik
0 RS1592021 RS 159/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til anneks/uthus Sørarnøy
0 RS1712021 RS 171/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av garasje på Mellom Sandnes .
0 RS1762021 RS 176/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av tilbygg til hytte i Finnesveien 37, Finnes 4/18
0 RS1772021 RS 177/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet langs sjø for oppføring av atelier/visningsrom Sørvær i Fleinvær 84/46
0 RS1992021 RS 199/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av hytte Frivikhaugen gnr 18 bnr 107.
0 RS1482021 RS 148/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for erverv av gnr. 3 bnr.11 i Storvik
0 RS2032021 RS 203/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tiltak (deling)/ Rekvisisjon av oppmålingsforretning for hyttetomt FB8 i Lakshaugen hytteområde
0 RS2052021 RS 205/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av bolig Sund.
0 RS2022021 RS 202/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av nausttomt i område N4 i Mevik fra eiendommen 2/28
0 RS2132021 RS 213/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig brukstillatelse for nye lakseslaktefabrikk Salten N950 Sørarnøy
0 RS1442021 RS 144/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg bolig
0 RS2092021 RS 209/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Vidar Hansen, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/76
0 RS2162021 RS 216/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Kjetil Nilsen
0 RS2002021 RS 200/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av to naust i Røsnes hytteområde 57/7/1
0 RS1642021 RS 164/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å bygge terrasse ved balkong Polar Spot Kjøpstad
0 RS1632021 RS 163/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsetting bygging av heis rom, montering heis og innredning andre etasje
0 RS2142021 RS 214/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel - Sandhornøy Gård AS
0 RS2152021 RS 215/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om fradeling av areal fra eiendommene 79/2, 14 og 15 i hht. reguleringsplan for Kjørøyhaugen, Sandvik
0 RS2112021 RS 211/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av avløpsanlegg fra brakkerigg i Breivik, 43/1
0 RS2172021 RS 217/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om oppsetting av velkommen-skilt, Inndyr, 25/1
0 RS1662021 RS 166/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg til bolig Møshågen Ertenvåg
0 RS1672021 RS 167/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for hytte i Finnvikhaugen på Sandhornøy
0 RS1682021 RS 168/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse del 2 resterende del av Coop bygget Inndyr Innredning butikk og oppføring leiligheter mv.
0 RS1452021 RS 145/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fradeling av tomt til eksisterende hytte på gnr. 88, bnr. 4 - Sørfugløy
0 RS1462021 RS 146/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig brukstillatelse ny Coop butikk Inndyr.
0 RS1822021 RS 182/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av ny lokalitet Forstranda for akvakultur av torsk - Fiskeridirektoratets fraråding
0 RS1652021 RS 165/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppsett av Leca pipe.
0 RS1832021 RS 183/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til etablering av lokalitet Forstranda
0 RS1522021 RS 152/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Biomasseendring på lokalitet 18717 Hammarvika - Fiskeridirektoratets fraråding
0 RS1532021 RS 153/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Areal- og biomasseendring på lokalitet 11112 Kjerkvika - Fiskeridirektoratets fraråding
0 RS1542021 RS 154/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 13290 Stigvika
0 RS1852021 RS 185/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse bygging av bolig gnr 73 bnr 110 Mårnes.
0 RS1552021 RS 155/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvidelse av hytte Fellvassbu
0 RS1582021 RS 158/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Gildeskål.
0 RS1752021 RS 175/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest drivstoffcontainer Skaugvoll
0 RS1692021 RS 169/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge ved Ystneset - Sandhornøya
0 RS1472021 RS 147/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til Blix-tunet, Elias Blix vei 91, Sandhornøy 72/89
0 RS1502021 RS 150/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av areal som tillegges boligtomt, gnr 52 bnr. 3 - Saura
0 RS1742021 RS 174/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om overtredelsesgebyr i byggesak
0 RS1802021 RS 180/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av skilt - Salten N950 AS på Sørarnøy 82/238
0 RS1782021 RS 178/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser om krav til regulering for masseuttak i Sundsfjord
0 RS1862021 RS 186/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for oppføring av atelier/visningsrom Sørvær i Fleinvær 84/46
0 RS1932021 RS 193/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utlegging av strømkabel fra land og til lokalitet midt Femris
0 RS1792021 RS 179/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for oppføring av hytte og flytebrygge - Munnavika, Skaugvoll 21/140
0 RS1872021 RS 187/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning av eldre bolig Nygårdsjøen
0 RS1882021 RS 188/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust med mer - Tinnan
0 RS1902021 RS 190/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Kurt Johansen, transport til privat hytte, G/B 93/5
0 RS1912021 RS 191/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Magne Haugen, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/37
0 RS1922021 RS 192/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av driftsbygning Grimstadveien 33
0 RS1942021 RS 194/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av hyttetomt og nausttomt, gnr. 82 bnr. 52 - ved Arnøysundet
0 RS1952021 RS 195/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av fritidsbolig Hamn. Nestet hytte og rorbuområde Skaugvoll
0 RS1892021 RS 189/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Erlend Hansten, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/80
0 RS1962021 RS 196/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest Garasje Inndyr
0 RS1982021 RS 198/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av brygge/fenderverk foran naustrekke, Breivik Ytterosen, Sandhornøy 72/177, 72/204, 72/205
0 RS2012021 RS 201/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til fritidsbolig, Holmsundfjorden, 41/11
0 RS2062021 RS 206/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål Forskningsstasjon AS 350912278 - Søknad om samlokalisering av visningstillatelse N-G-0059 for laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 13290 Stigvika - til orientering
0 RS2102021 RS 210/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for hytte Storvassfjell
Versjon:5.2.2