eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 07 04 20170704 04.07.2017 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny plassering av flytebrygge i Nordfugløy
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan for å utlegge flytebrygge uten å etablere parkeringsplass P2, som er inntegnet i reguleringsplanen
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger
0 PS462017 PS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra nabo etter fattet vedtak på G/B 3/18
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggsareal til boligformål G/B 70/3 - Hustad
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gigante AS om dispensasjon fra arealplanen for etablering av landbasert lakseoppdrett på Feøya
0 RS1132017 RS 113/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1152017 RS 115/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak tillatelse til å bygge levegg mot privat veg.
0 RS1242017 RS 124/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1082017 RS 108/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS1232017 RS 123/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Stadfestelse av kommunens vedtak
0 RS1092017 RS 109/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse bygging av hytte og rivning av gammelt hus.
0 RS1102017 RS 110/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fetrdigattest gitt
0 RS1192017 RS 119/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS1172017 RS 117/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til igangsetting hyttebygging.
0 RS1162017 RS 116/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1112017 RS 111/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse - Langsanden
0 RS1122017 RS 112/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Oppføring av nybygg - 3/17 - Storvik - Gildeskål - stadfesting av kommunens vedtak
0 RS1142017 RS 114/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse - G/B 77/12
0 RS1182017 RS 118/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak : Igangsettingstillatelse gitt.
0 RS1202017 RS 120/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: pålegg om opphør av bruk av brakkerigg.
0 RS1212017 RS 121/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS1222017 RS 122/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse - Skjellvik hyttefelt G/B 63/24
Versjon:5.2.2