eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 15 20180515 15.05.2018 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12018 FO 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon: Våre nye innbyggere - flyktningene
0 FO22018 FO 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar Interpellasjon: Våre nye innbyggere - flyktningene
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Iris Salten IKS - økt låneramme og justering av selskapsavtale
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gildeskål kommune.
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer av vedtekter Salten Regionråd
0 PS242018 PS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset og Gildeskål kommune
0 PS172018 PS 17/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gildeskål kommunes årsregnskap for 2017
0 PS222018 PS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Salten
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av felles renovasjonsforskrifter for Salten
0 PS232018 PS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Inndyr sentrum, plan for utviklingsprosjekt
0 PS212018 PS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Personvernforordning (GDPR), implementering
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ung jobb 2018
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen
0 PS192018 PS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsboliger med heldøgns tjenester på InndyrGodkjenning av skisseprosjekt og videre fremdrift.
0 PS202018 PS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anbudsrunde for nytt VA bygg gjennomført.
0 PS182018 PS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2018 - Husbanken
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021
0 RS152018 RS 15/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Saksprotokoll fra Kontrollutvalget: Orienteringer
0 RS92018 RS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse vedrørende administrativ høring på forslag til endringer i buss- og båtruter i Nordland
0 RS132018 RS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2018
0 RS142018 RS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Saksprotokoll fra Kontrollutvalget: Oppfølging av nummerert brev nr 1 2018 fra revisor
0 RS82018 RS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse vedrørende Statnetts beslutning om å utsette bygging av nye Salten Trafo
0 RS112018 RS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærpolitireformen i Nordland - status og avslutning
0 RS122018 RS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra eiermøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
0 RS102018 RS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overføring av anleggskonsesjon for Tindåga kraftverk
Versjon:5.2.2