eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 01 20181101 01.11.2018 09:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS602018 PS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rutinehåndbok for Flyktningetjenesten
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2018 Finansforvaltning
0 PS612018 PS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny forskrift om slamavskillere mm.
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2018 Ordinær virksomhet
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
0 PS512018 PS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Disponering av mottatte midler fra Havbruksfondet
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal garanti for lån - Gildebo
0 PS592018 PS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Akuttberedskap i kommunalt barnevern
0 PS582018 PS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse til regional utviklingsplan 2035 Helse nord
0 PS622018 PS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avhending av Sørfugløy fiskerihavn
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017 og 2018
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av regionalt ettervernsteam innen rus og psykiatri i Salten
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027
0 RS292018 RS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fra Salten kontrollutvalgservice til eierkommunene
0 RS262018 RS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hovedutskrift fra møte i representantskapet for Salten kommunerevisjon 25.05.2018
0 RS302018 RS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten regionråd, møtereferat 31.05.-01.06.2018
0 RS312018 RS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten regionråd, møtereferat 20.-21.09.2018
0 RS282018 RS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Trekker klagen på vedtak av reguleringsplan for Buberget hyttefelt
0 RS252018 RS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Budsjettregulering - Tomteutvikling Solvikhaugen - Formannskapets behandling med hjemmel i kommunelovens § 13
0 RS272018 RS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om ny betalingsmodell for Interkommunalt Arkiv Nordland
Versjon:5.2.2