eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 13 20181113 13.11.2018 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS582018 PS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2019, handlingsdel og økonomiplan 2019-2022
0 PS622018 PS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal forskrift for snøscooterløype på Sundsfjordfjellet
0 PS602018 PS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Moan Steinbrudd
0 PS612018 PS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsendring for Stabbursvingen
0 PS632018 PS 63/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Johan Martin Pedersen søker om dispensasjon fra boligtomt til fritidstomt på G/B 52/129 - Saurneset
0 PS672018 PS 67/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 1. halvår 2019
0 PS652018 PS 65/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for utbygging av Tindåga og Breivikelva kraftverk
0 PS662018 PS 66/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Eiolf Larsen på pålegg om å fjerne flytebrygge i Skjellevika
0 PS592018 PS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan for Skeineshaugen for bygging av nytt hybelhus
0 PS682018 PS 68/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra begge parter i forpaktningsavtale på kommunens krav om skjønn
0 PS642018 PS 64/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Byggsøk Norge As om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt på Mårnes
0 RS2562018 RS 256/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av fritidsbolig G/B 84/60 - Per Arne Berg
0 RS2622018 RS 262/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjenning av forpaktningskontrakt, gnr 21/4 - Skaugvoll
0 RS2142018 RS 214/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut IG godkjennes for hele tiltak på eiendom G/B 60/21, tiltakshaver Helene Andreassen
0 RS2512018 RS 251/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om fradeling av nausttomt fra eiendommen G/B 72/125 - Limskjerneset, Våg - Christin Valsjø mfl.
0 RS2132018 RS 213/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til tilbygg på G/B 73/97 - Mårnes- Ingar Adolf Eilertsen
0 RS2532018 RS 253/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for 4- mannsbolig på Nygårdsjøen G/B 53/125 - Gildeskål kommune
0 RS2612018 RS 261/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av eksisterende bebygd nausttomt fra eiendommen G/B 47/5 (tidl. festetomt G/B/F 47/5/1) - Steinar Hansen mfl.
0 RS2632018 RS 263/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i utmark + Sameieavtale
0 RS2642018 RS 264/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak tilskudd til drenering - Gjermund Birkeli
0 RS2552018 RS 255/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon fra TEK 10 godkjennes
0 RS2652018 RS 265/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggsareal for eiendommen G/B 61/9 fra eiendommene G/B 60/23 og 60/6 i Kransvika
0 RS2542018 RS 254/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut oppføring av bygg og flytting av bygg
0 RS2252018 RS 225/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern
0 RS2262018 RS 226/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak, igangsetting lagerbygg Nygårdsjøen Marina
0 RS2112018 RS 211/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse og IG gis for grunnarbeid, utvendig vann og avløp samt plaststøpte konstruksjoner og fundamentering på G/B 25/336 - Gildeskål kommune
0 RS2272018 RS 227/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av boligtomter i område B6 i Solvika, Inndyr - G/B 25/41
0 RS2282018 RS 228/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utlegging av flytebrygge på G/B 26/2 på Inndyr godkjennes som omsøkt - Kjell Elvin Wiik/Jan Magne Marvold
0 RS2292018 RS 229/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt på eiendom G/B 72/218
0 RS2302018 RS 230/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom G/B 72/213
0 RS2312018 RS 231/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes to tilbygg på eksisterende bolighus på Sør- Arnøy G/B 82/378 - Keth Lind
0 RS2322018 RS 232/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tomt til eksisterende hytte ved Forsvatnet
0 RS2332018 RS 233/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for fradeling av "tilleggstomt" til eiendommen G/B 18/44 - Henning Hansen Humb
0 RS2342018 RS 234/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av eksisterende festetomt fra eiendommen G/B 54/14 i Ertenvåg - Alf Harry Restad
0 RS2522018 RS 252/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av 4 - mannsbolig på Solvikhaugen godkjennes som omsøkt G/B 25/607 - Gildeskål kommune
0 RS2352018 RS 235/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning av kai i Alsvik på Sandhornøy godkjennes - Kate Johanne Thomesen
0 RS2362018 RS 236/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar - søknad om sanitærabonnement
0 RS2582018 RS 258/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar - utslippstillatelse G/B 17/10
0 RS2422018 RS 242/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg godkjennes på eiendom G/B 47/2, tiltakshaver Einar Svein Pedersen
0 RS2372018 RS 237/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis midlertidig brukstillatelse til eiendom G/B 25/575, tiltakshaver Gildeskål kommune
0 RS2382018 RS 238/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggstomt til eksist. boligtomt fra eiendommen G/B 52/8 - Saura - Johan Martin Pedersen
0 RS2392018 RS 239/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg godkjennes i Sandvik på Sandhornøy G/B 79/70 - Øystein Rannestad
0 RS2122018 RS 212/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppførig av 4-mannsbolg på Inndyr G/B 25/575 - Gildeskål kommune
0 RS2432018 RS 243/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknaden om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel
0 RS2442018 RS 244/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2452018 RS 245/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng
0 RS2462018 RS 246/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2472018 RS 247/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse tilbygg
0 RS2482018 RS 248/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar - søknad om å legge sjøledning
0 RS2492018 RS 249/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av enebolig G/B 53/121 - Grete Steinmo
0 RS2502018 RS 250/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Erklæring om ansvarsrett for pro av ventilasjon og utførende av ventilasjon godkjennes på G/B 25/598 - Anne Wiik
0 RS2592018 RS 259/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av våningshus og salg av tilleggsjord, gnr 82/15, 30, 78
0 RS2402018 RS 240/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse gis for resterende arbeid som omsøkt G/B 81/12 på Nordarnøy -ArnøyBYGG AS
0 RS2412018 RS 241/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av naust på Fleinvær G/B 84/23 - Øyvin Kristiansen
0 RS2572018 RS 257/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - SMIL-midler, gnr 21/7 - Skaugvoll
0 RS2602018 RS 260/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, gnr 66/1 - Kvarsvik
0 RS2152018 RS 215/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om flytebrygge i Vågsosen havn - Eukaryo
0 RS2162018 RS 216/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt til eiendom g/b 72/214, tiltakshaver Sandhornøy Havnegård AS
0 RS2172018 RS 217/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sanitærabonnement til offentlig vannforsyning godkjennes på eiendom G/B 82/265
0 RS2182018 RS 218/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt vedtak om konsesjon til Olav Martin Jentoft, gnr 21/111 - Skaugvoll
0 RS2192018 RS 219/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis IG for resterende arbeid på eiendom G/B 53/125 på Nygårdsjøen, tiltakshaver Gildeskål kommune
0 RS2202018 RS 220/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes fritidsbolig på eiendom G/B 82/363, Sør- Arnøy, tiltakshaver Finn Mortensen
0 RS2212018 RS 221/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse for hele tiltak godkjennes på eiendom G/B 25/598, tiltakshaver Anne Wiik
0 RS2022018 RS 202/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt til eiendom G/B 8/34, tiltakshaver Bernt Moen
0 RS2032018 RS 203/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Trine Skyrud Jensen og Stig Rune Valen for erverv av gnr 84/50 på Sørvær
0 RS2222018 RS 222/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt på anneks G/B 52/127, Saura, tiltakshaver Karin Willumsen
0 RS2042018 RS 204/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring på anneks godkjennes på eiendom G/B 52/127, Saura, tiltakshaver Karin Laila Willumsen
0 RS2232018 RS 223/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av naust godkjennes som omsøkt på eiendom G/B 21/141, tiltakshaver Wilfred Evjen
0 RS2052018 RS 205/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av naust godkjennes som omsøkt på eiendom G/B 21/73, tiltakshaver Wilfred Evjen
0 RS2062018 RS 206/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av naust godkjennes som omsøkt på eiendom G/B 21/53
0 RS2242018 RS 224/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom G/B 21/81, tiltakshaver Bjørn Tove Aas
0 RS2072018 RS 207/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for erverv av gnr 82/385 på Rensøya
0 RS2082018 RS 208/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til bygging av vei, vann og avløp på eiendom G/B 25/41 - Gildeskål kommune
0 RS2092018 RS 209/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom G/B 72/200
0 RS2102018 RS 210/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om ferdigattest på eiendom G/B 25/336 - Gildeskål kommune
Versjon:5.2.2