eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 14 20190314 14.03.2019 10:00 Kommunehuset Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Større reguleringsendring for Stabbursvingen
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens arealdel, vedtak angående område H77 i Skjellvik
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter Skolefritidsordningen (SFO)
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter barnehagene
0 PS52019 PS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av videre mottak av flyktninger i Gildeskål kommune
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring NOU 2018:11 Ny fjellov
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2019 - Husbanken
0 PS12019 PS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Anbudsrunden og godkjenning for kontrahering av valgt tilbyder
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avhending av Sørfugløy fiskerihavn
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering kommunale vigsler i Gildeskål kommune
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2019
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport Helse- og miljøtilsyn Salten, i Gildeskål i 2018
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Bø, Gildeskål og Røst kommuner
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2018 Eldrerådet
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Passtjenesten i Ytre Salten lensmannsdistrikt
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsbrev for 2019 til ordførere og rådmenn fra adm.dir. i Husbanken
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon til havbrukskommuner fra Norges Miljøvernforbund
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kompetansesenter for økonomisk rådgivning
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeidsavtale mellom grunnskoler og videregående skole i Meløy, Rødøy og Gildeskål kommuner
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap 2019
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aktivitetsplan miljørettet helsevern 2019
Versjon:5.2.2