eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 15 20201215 15.12.2020 09:00 Kommunehuset Fjernmøte Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO00 FO 0/0 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon
0 FO00 FO 0/0 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på interpellasjon utredning av skolestrukturen
0 PS1102020 PS 110/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Viltnemd
0 PS1112020 PS 111/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kompetanseplan Gildeskål kommune 2020 - 2024
0 PS1072020 PS 107/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av reglement for lokalutvalgene
0 PS1032020 PS 103/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad om utvidet støtte fra Gildeskål fotoklubb
0 PS1042020 PS 104/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Jelstad gård "Flåttan"
0 PS1192020 PS 119/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fresksenteret - trening for ungdom under 16 år
0 PS1152020 PS 115/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om erverv av Storvik oppvekstsenter fra ungdomslaget UL Lys
0 PS1062020 PS 106/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av spillemiddelsøknader 2021
0 PS1052020 PS 105/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bevillingsgebyr, skjenkebevilling for alkohol ved enkeltanledninger
0 PS1092020 PS 109/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Smittevernplan med delplaner; tuberkulosekontrollprogram, beredskapsplan influensaepidemi og pandemisk influensa, og pandemiplan
0 PS1132020 PS 113/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salten-strategier 2020-2024
0 PS1082020 PS 108/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsplan - kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv
0 PS1022020 PS 102/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2021, handlingsdel og økonomiplan 2021-2024
0 PS1122020 PS 112/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2021
0 PS1162020 PS 116/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til ny brannordning for Gildeskål kommune
0 PS1142020 PS 114/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF
0 PS1182020 PS 118/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til kystrenovasjon, tiltak mot marin forsøpling
0 PS1172020 PS 117/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler
0 RS452020 RS 45/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - møteprotokoll 19112020
0 RS422020 RS 42/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll representantskapsmøte Helse og miljøtilsyn Salten 06.11.20
0 RS462020 RS 46/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - virksomhetsplan 2021
0 RS472020 RS 47/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - årsrapport 2020
0 RS432020 RS 43/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Årsrapport fra AMU til styrende organer - 2020
0 RS442020 RS 44/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
0 RS392020 RS 39/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aksjonsgruppen for gjenopprettelse av båtruten Inndyr-Femris-Nordfugløy- Sørfugløy
0 RS402020 RS 40/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport IL Splint - kjøp av brukt løypemaskin
0 RS382020 RS 38/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Arnøyene lokalutvalg protesterer
0 RS412020 RS 41/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra representantskapsmøte IKAN 21.10.20
Versjon:5.2.2