eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 18 20211118 18.11.2021 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722021 PS 72/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsdel kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv - 2021
0 PS742021 PS 74/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Ørjan Nikolaisen om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for erverv av tilleggstomt til gnr. 20 bnr. 22 - Sørfinnset
0 PS762021 PS 76/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Helge Nikolai Meland om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen for bygging av hytte ved kaia i Alsvik
0 PS732021 PS 73/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Viltnemnd
0 PS772021 PS 77/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplan for bygging av adkomstvei til boligtomt, Ertenvåg, 53/107
0 PS712021 PS 71/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2022, handlingsdel og økonomiplan 2022-2025
0 PS752021 PS 75/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for etablering av ny nettstasjon i Nordvågen gnr 26 bnr 1.
0 PS792021 PS 79/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2022
0 PS782021 PS 78/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for utvidelse av hytte i Holmsundfjorden gnr 46 bnr 37
0 PS802021 PS 80/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer i konsesjonssaker
0 RS2582021 RS 258/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest innsetting av foringsrør Grimstadveien.
0 RS2592021 RS 259/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg hytte Arnøyveien 132
0 RS2362021 RS 236/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av hytte og naust i Mevika 2/89
0 RS2602021 RS 260/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av boligtomt, gnr. 52 bnr. 22 - Saura
0 RS2422021 RS 242/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Karl Christian Hals, transport til privat hytte, gnr. 93 bnr. 1 fnr. 4 - Láhko
0 RS2572021 RS 257/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om oppstart av skjøtsel i Øya/Langholmen landskapsvernområde
0 RS2412021 RS 241/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Jarle Drevland, transport til privat hytte, gnr. 93 bnr. 1fnr. 63 - Storvassfjell hyttefelt - Sundsfjordfjellet
0 RS2502021 RS 250/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, John-Villy Hansen, transport til privat hytte, gnr. 93 bnr. 1 fnr. 69 - Sundsfjordfjellet
0 RS2552021 RS 255/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse og endring av fasade av bolig Jordbruksveien 22 Sandhornøy
0 RS2202021 RS 220/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salmon Center - Vedtak om tillatelse til samlokalisering av visningstillatelse N-G-0059 for laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 13290 Stigvika
0 RS2252021 RS 225/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for næringsbygg på Våg gnr 72 bnr 1.
0 RS2402021 RS 240/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Hallvard Johansen, transport til privat hytte, gnr. 93 bnr. 3 - Storvatnet
0 RS2512021 RS 251/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Torbjørn Johannessen, gnr. 93 bnr. 1 fnr. 71, transport til privat hytte, Storvassfjell hytteområde
0 RS2492021 RS 249/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Lorents Lorentsen, transport til privat hytte, gnr. 93 bnr. 1 fnr. 41 - Langvatnet hytteområde
0 RS2432021 RS 243/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Olav Johan Rosting og Marie Halvorsen, transport til privat hytte, gnr 93 bnr. 1 festenummer 27 - Hellarfjell
0 RS2382021 RS 238/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr. jf. plan. og bygningsloven §32.8 og Sak 10 kapittel 16 for ulovlig bygging på eiendom 46/9/3 Kjøpstad.
0 RS2392021 RS 239/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruksendring av garasjetilbygg og bod til soverom og bad.
0 RS2542021 RS 254/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest for minirenseanlegg i Sandvikveien 39, Sandhornøy 79/45
0 RS2532021 RS 253/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest flytting av flytekai i Sundsfjorden
0 RS2352021 RS 235/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av eksisterende fritidsbolig på gnr 72 bnr 97 Sandvik Sandhornøy.
0 RS2522021 RS 252/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til hytte, Mevik, 2/89
0 RS2192021 RS 219/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt gnr 8 bnr 25 Gjærde hyttefelt
0 RS2442021 RS 244/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Arve Nilsen, transport til privat hytte, G/B/F 35/1/1
0 RS2482021 RS 248/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Aleksander Myrvang, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/22
0 RS2212021 RS 221/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt
0 RS2222021 RS 222/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. 81 - Mevik
0 RS2232021 RS 223/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteter 11112 Kjerkvika, 45037 Kjølvika I og 18717 Hammarvika
0 RS2242021 RS 224/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tiltak/rek. av oppmålingsforretning
0 RS2272021 RS 227/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest hytte Limskjærneset hyttefelt.
0 RS2302021 RS 230/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til innsetting av pipeforing Grimstad.
0 RS2292021 RS 229/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Riving av gammel bu/hytte Sund
0 RS2372021 RS 237/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opphevelse av tidligere vedtak om forhåndsvarsel ,tvangsmulkt eller forelegg
0 RS2312021 RS 231/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland - informasjon om arbeidet og invitasjon til møte
0 RS2462021 RS 246/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Andreas Johansen, transport til privat hytte, G/B 93/12
0 RS2322021 RS 232/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomt på eiendommen 3/76, på Gammel Molo i Storvik havn - Werner Granberg Tvenning
0 RS2332021 RS 233/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av enebolig i Ertenvågveien 1, Nygårdsjøen - 53/107
0 RS2562021 RS 256/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest på bruksendring i bolig på Mårnes.
0 RS2472021 RS 247/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Ove Harry Pedersen, transport til privat hytte, G/B 3/128
0 RS2182021 RS 218/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget tilskudd - fysiske trafikksikkerhetstiltak 2022
0 RS2262021 RS 226/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig vedtak - klage på vedtak om å avslå søknad om fradeling av det eneste våningshuset på G/B 48/15 i Gildeskål tas ikke til følge
0 RS2452021 RS 245/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Bård Øvrebø, transport til privat hytte, G/B/F 93/1/23
0 RS2282021 RS 228/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut tillatelse til bygging av hytte Flosandveien Sandhornøy
0 RS2342021 RS 234/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til fritidsbolig, Risneset, 46/119
Versjon:5.2.2