eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 30 20170530 30.05.2017 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for å bygge med takvinkel på 32 grader i stede for 27 grader.
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2017
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om disp. fra reguleringsplankravet i område B42 i arealplanen for fradeling av boligtomt på eiendommen G/B 26/5
0 PS242017 PS 24/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Solvikhaugen boligfelt, planID: 1838-201506
0 PS402017 PS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggsareal til boligformål G/B 70/3 - Hustad
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om å fradele våningshuset på eiendommen gnr 18 bnr 4 - Gjelset
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik
0 PS372017 PS 37/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for anlegg av Blix-stien
0 PS252017 PS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finnvikhaugen II reguleringsplan
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggsareal til parkering på G/B 53/14
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra tillatte byggehøyde høyde for bygging av naust.
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for legging av kommunal vannledning fra Våg havn til Vasseliheia boligfelt
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatale til etablering av ferskvannsdepot i sjø ved Stjernåga
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Masseuttak Moan Skaugvoll, PlanID 1838-201301
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalisering av flytebrygge i strid mot reguleringsplan, Sørarnøy havn
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om Dispensasjon for å bygge garasje og for å plassere gammelt lite nordlandshus til uthus på eiendommen GNR 27 BNR 13 Doktorgården på Sund
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Evy og Roar Bergli om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om størrelse på naust - Hustad
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av investeringsprosjekt
0 RS872017 RS 87/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rannetillatelse og igangsetting grunnarbeid
0 RS912017 RS 91/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1052017 RS 105/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest Gitt.
0 RS1062017 RS 106/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av hytte.
0 RS1042017 RS 104/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak ny flytebrygge ved Mevær
0 RS1032017 RS 103/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse 3/18 - Storvika
0 RS992017 RS 99/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1002017 RS 100/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse bolig
0 RS1012017 RS 101/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS1022017 RS 102/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS1072017 RS 107/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til hytte og gitt dispensasjon.
0 RS982017 RS 98/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar - Søknad om utslippstillatelse G/B 77/13
0 RS972017 RS 97/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg
0 RS882017 RS 88/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse Sandhornøy Havnegård - G/B 72/103
0 RS902017 RS 90/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av egnebu på Buskjæret
0 RS892017 RS 89/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS922017 RS 92/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest
0 RS932017 RS 93/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på Gnr/Bnr 60/21
0 RS942017 RS 94/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS952017 RS 95/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS962017 RS 96/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon, fritak for boplikt, g/b 47/2 - Kjelling
Versjon:5.2.2