eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 10 20150910 10.09.2015 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS462015 PS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll BRITT LIENG, BOLIGTOMT PÅ KJELLING - 2. GANGS BEHANDLING
0 PS472015 PS 47/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll FLYTTING AV FLYTEBRYGGE I RØSSØYSUNDET, 2. GANGS BEHANDLING
0 PS412015 PS 41/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra strandsonen og eventuelt krav til regulering på G/B 3/17 på Storvika - Søkertorget AS v/Gunnar Danielsen
0 PS402015 PS 40/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggeforbud i strandsone på G/B 70/34 - Bente Fridtjofsen
0 PS432015 PS 43/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 3. gangs behandling Lakshaugen nord - reguleringsplan med ID 201203
0 PS452015 PS 45/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll møteplan Planutvalget 2015
0 PS442015 PS 44/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Storsteinan boligfelt - forslag for reguleringsplan med boliger på kommunal eiendom
0 PS422015 PS 42/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring reguleringsplan Skauvolløya, planid 201202 - 2.gangs behandling
0 RS312015 RS 31/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tomt til rorbu i Fugløyvær
0 RS302015 RS 30/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak tilleggstomt til hyttetomt Oterstranda, Leif Kristensen
0 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Scooterløype 2015
0 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS422015 RS 42/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon fra spredetidspunkt husdyrgjødsel på eng, Vidar Olsen
0 RS412015 RS 41/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av båthall Ertenvåg
0 RS192015 RS 19/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak, overtredelsesgebyr
0 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Riving og oppføring av nytt garasjebygg
0 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fasadeendring Utvidelse av balkong og bygging av takoverbygg
0 RS182015 RS 18/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Jørn Rune Pedersen, feste av nausttomt i Storvik havn
0 RS292015 RS 29/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging bolig Sørarnøy
0 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest Gitt
0 RS202015 RS 20/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KATRINE BACH OG TOR EIVIND NILSEN - KONSESJON FOR ERVERV AV G/B 73/36 M.FL. - MÅRNES
0 RS242015 RS 24/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak : Bygging bolig Nordarnøy
0 RS252015 RS 25/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: bygging av veg og va anlegg Mevik
0 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om tidligjakt på gås på Nordarnøy
0 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Distriktsplan for Saltfjellet rbd.
0 RS42015 RS 4/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tomt til Alfredhuset på Hustad
0 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utlegging av flytebrygge ved Fjordbua, John-Olaf Johansen
0 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak flytebrygge, Sverre Kristensen - Kjøpstad
0 RS222015 RS 22/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av fritidsbolig Storvik
0 RS362015 RS 36/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av boligtomt til Grete Steinmo
0 RS152015 RS 15/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut MELDING OM VEDTAK, OVERTREDELSESGEBYR
0 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Codfarmers AS lokalitetene 11112 Kjerkvika, 18715 Kjølvika og 18717 Hammarvika - angående drift basert på levendefangst av torsk
0 RS352015 RS 35/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FESTE AV 4 NAUSTTOMTER I ERTENVÅG HAVN, SKANSE AS
0 RS342015 RS 34/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut MANUELL UTBETALING AVLØSERTILSKUDD 2014, OPSAHL GÅRD
0 RS332015 RS 33/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av elg og rådyr
0 RS322015 RS 32/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Kenneth Norum for erverv av tilleggsjord
0 RS162015 RS 16/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Renovering Nordlandshus
0 RS272015 RS 27/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut byggesak
0 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse bygging av hytte
0 RS142015 RS 14/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut PÅLEGG OM FJERNING AV GAMLE BRAKKER
0 RS402015 RS 40/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Espen Strand og Bjørn Wiggo Pedersen, feste av nausttomt gnr 3/76/14 i Storvik havn
0 RS232015 RS 23/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomt til eksisterende bygg på eiendommen gnr 87/7
0 RS262015 RS 26/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak, fradeling av 1 boligtomt på Valle
0 RS282015 RS 28/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak :Igangsettingstillatelse bygging av 4 mannsbolig
0 RS392015 RS 39/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak, ny frist
0 RS212015 RS 21/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg hytte
0 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest GITT
0 RS382015 RS 38/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse Riving av gammelt bygg , oppfylling byggeområdet og oppføring nytt bygg
0 RS372015 RS 37/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om godkjenning av felles avfallsplan for småbåthavner - Gildeskål kommune
Versjon:5.2.2