1 Distriktsplan for Saltfjellet rbd. Åpne dokument
2 Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt 2014 - 2020 Åpne dokument