1 Vedtak flytebrygge, Sverre Kristensen - Kjøpstad Åpne dokument
2 Informasjon om klageadgang Åpne dokument
3 Uttalelse - Dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge - Kjøpstad - Gildeskål kommune - Nordland fylke Åpne dokument
4 Uttalelse - søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge - gnr 46 bnr 3. Åpne dokument
5 Uttalelse - søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge - gnr 46 bnr 3 Åpne dokument
6 Gildeskål kommune Nordland - Høring av søknad om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge på Kjøpstad - uttalelse Åpne dokument
7 Uttalelse - Gildeskål kommune Nordland - Høring av søknad om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge på Kjøpstad - Åpne dokument