1 Vedtak tilleggstomt til hyttetomt Oterstranda, Leif Kristensen Åpne dokument
2 Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt - gnr 18 bnr 122 Åpne dokument
3 Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt - gnr 18 bnr 122. Åpne dokument
4 Informasjon om klageadgang Åpne dokument