1 Vedtak om konsesjon til Kenneth Norum for erverv av tilleggsjord Åpne dokument
2 Orientering om klageadgang Åpne dokument