1 Konsesjon, fritak for boplikt, g/b 47/2 - Kjelling Åpne dokument