1 Svar - Søknad om utslippstillatelse G/B 77/13 Åpne dokument