1 Dispensasjon fra spredetidspunkt husdyrgjødsel på eng, Vidar Olsen Åpne dokument