1 Søknad fra GIFAS om dispensasjon fra bestemmelser om akvakulturlokalisering i kommuneplan. Åpne dokument
2 Strømdata oppsummert MidtFemris ny plassering 2017 Åpne dokument
3 Samlokaliseringsavtale GSAS Åpne dokument
4 Samlokaliseringsavtale CFC Åpne dokument
5 Lokalitet Midt Femris Bunnkartlegging til søknad Åpne dokument
6 Søknad dispensasjon MF17 Åpne dokument
7 Anleggstegning koordinater Midt-Femris Åpne dokument
8 sjøkart Midt-Femris 1-50000 Åpne dokument
9 Akvakultursøknad Midt-Femris Åpne dokument
10 Resipient Midt-Femris 17 Åpne dokument
11 Anlegg M-F 2 Åpne dokument
12 anleggsskisse Midt-Femris Åpne dokument
13 Anleggstegning 2 Midt-Femris Åpne dokument
14 Anleggstegning med flåte Midt-Femris Åpne dokument
15 Beredskapsplan biologi GIFAS 21mar17_v2 Åpne dokument
16 oversikt_fiskeplasser Åpne dokument
17 reketrålefelt Åpne dokument
18 Anleggskisse ny Åpne dokument