1 Konsesjon for erverv g/b 2/6,19 - Mevik Åpne dokument