1 Tom Korsvik og Tor Sommerens søker om dispensasjon fra kommuneplan for å etablere kai og flytebrygge med landgang på G/B 52/1 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
3 Situasjonskart-Endelig Åpne dokument
4 Tegning-1 Åpne dokument
5 Kart Åpne dokument