1 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Åpne dokument
2 Oversiktskart Åpne dokument
3 kart nordfugløy Åpne dokument
4 kart flytebrygge Åpne dokument
5 Tegning Åpne dokument
6 søknad flytebrygg aug 2017 Åpne dokument
7 Særutskrift Ny plassering av flytebrygge i Nordfugløy Åpne dokument