1 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Åpne dokument
2 Tegning Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
4 Kartutsnitt Åpne dokument
5 Større kart Åpne dokument