1 Vedtak om fradeling av tilleggsareal til boligtomt gnr 21/104 Åpne dokument
2 Informasjon om klageadgang Åpne dokument