1 2. gangs behandling - Hestøysund-Kråkøya-Hestøya reguleringsplan, planid 201011 Åpne dokument
2 Innspill 1 - Arne Jan Midtigård Åpne dokument
3 Innspill 2 - Arnøyan lokalutvalg Åpne dokument
4 Innspill 3 - Fiskeridirektoratet Åpne dokument
5 Innspill 4 - Fylkesmannen i Nordland Åpne dokument
6 Innspill 5 - Jan Ove Jacobsen Åpne dokument
7 Innspill 6 - Kystverket Nordland Åpne dokument
8 Innspill 7 - Nordland Fylkeskommune Åpne dokument
9 Innspill 8 - NVE Åpne dokument
10 Innspill 9 - Fleina Velforening Åpne dokument
11 Innspill 10 - Saltfjellet Reinbeitedistrikt Åpne dokument
12 Innspill 11 - Sametinget Åpne dokument
13 Innspill 12 - Statens vegvesen Åpne dokument
14 Innspill 13 - Tromsø Museum Åpne dokument
15 Uttalelse Søriparten grunneierlag på innspill fra høring Åpne dokument