1 Ny 2. gangs behandling - Revidering reguleringsplan Skauvolløya, planid 201202 Åpne dokument
2 Endring reguleringsplan Skauvolløya, planid 201202 - 2.gangs behandling Åpne dokument
3 'Gamle' reguleringsplan Skauvollhalvøya Åpne dokument
4 Kart planforslag ny 2. gangs behandling Åpne dokument
5 Planbestemmelser forslag - ny 2. gangs behandling Åpne dokument