1 Svar på søknad om tilskudd til gapahuk Åpne dokument