1 Evaluering kommunale vigsler i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Reglement kommunale vigsler - vedtatt av Kommunestyret 22.11.2017 Åpne dokument