1 Vedtekter Skolefritidsordningen (SFO) Åpne dokument
2 Vedtekter skolefritidsordningen 2012 Åpne dokument
3 Forslag til reviderte vedtekter skolefritidsordningen Åpne dokument