1 Vedtekter barnehagene Åpne dokument
2 Vedtekter barnehagene 2012 Åpne dokument
3 Forslag til reviderte vedtekter barnehagene Åpne dokument