1 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Bø, Gildeskål og Røst kommuner Åpne dokument
2 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Bø, Gildeskål og Røst kommuner Åpne dokument