1 MANUELL UTBETALING AVLØSERTILSKUDD 2014, OPSAHL GÅRD Åpne dokument