1 Vedtak om fradeling og salg av tilleggsjord til gnr 72 bnr 10 Åpne dokument
2 Informasjon om klageadgang Åpne dokument