1 Søknad om flytting av eksisterende vanninntak i Skaugvollelva i Gildeskål kommune, Nordland - tiltaket er vurdert konsesjonspliktig Åpne dokument