1 Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av drivstoffcontainer - Skaugvoll Åpne dokument