1 Endelig vedtak - klage avvisning på grunnlag av manglende rettslig klageinteresse - G/B 11/2 i Gildeskål tas ikke til følge Åpne dokument