1 Tillatelse til endring av bygg innvendig. Åpne dokument