1 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016 Åpne dokument
2 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016 Åpne dokument
3 "Når krisen inntreffer" - Informasjonsbrosjyre fra Gildeskål kommunes kriseledelse (desember 2015) Åpne dokument