1 Melding om vedtak - konsesjon for erverv av G/B 40/4 , 37/2 , 39/2 Åpne dokument