Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Halvårig rapport sykefravær 2021 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75873 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.09.2021 | Journalnr: 9981/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Salg av Storvik skole. Avs/Mot: Solbjørg Iversen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solbjørg Iversen | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9958/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Høring - reguleringsplan Feøya Avs/Mot: Norges Kystfiskarlag http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Kystfiskarlag | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9956/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Stemmegiving person bosatt i utlandet Avs/Mot: Valgdirektoratet - http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet - | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9951/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9950/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Innspill til reguleringsplan Feøya planID 201710 Avs/Mot: Håvard Svarholt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Svarholt | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9948/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Innspill til Reguleringsplan Feøya planID 201710 Avs/Mot: Bjørn Stokka http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Stokka | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9947/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Konsesjonsplikt Avs/Mot: Annette Lund Lillegaard http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Lund Lillegaard | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9946/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for Feøya - Fleinvær Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9959/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9821/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Midlertidig brukstillatelse for nye lakseslaktefabrikk Salten N950 Sørarnøy Avs/Mot: BYGGSØK NORGE AS m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGSØK NORGE AS m.fl. | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9756/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kontantstøtte - August 2021 Avs/Mot: Nav Familie-og pensjonsytelser http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Familie-og pensjonsytelser | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9807/2021 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: signert gravemelding Avs/Mot: Veidekke - Simen Iversen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke - Simen Iversen | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9840/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Opptak - ***** ***** ***** Avs/Mot: Annett Gantke http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annett Gantke | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9854/2021 | Avdeling: Kulturskolen | Tittel: Opptak - ***** ***** ***** Avs/Mot: Anne-Marit Moe http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Marit Moe | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9852/2021 | Avdeling: Kulturskolen | Tittel: Opptak - ***** ***** ***** Avs/Mot: Karianne Elverum http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karianne Elverum | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9795/2021 | Avdeling: Kulturskolen | Tittel: 3-128 Storvikskaret Avs/Mot: Tom Ole Øvrum http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Ole Øvrum | Journaldato: 10.09.2021 | Journalnr: 9957/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Graving på kommunens eiendom Avs/Mot: Eltel networks http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eltel networks | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9939/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om fradeling av tomt - Sandvik havn Avs/Mot: Sandhornoya - Lill Hilde Kaldager http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandhornoya - Lill Hilde Kaldager | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9938/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om fradeling av tomter Avs/Mot: Sandhornoya - Lill Hilde Kaldager http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandhornoya - Lill Hilde Kaldager | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9937/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppdrettsanlegg Feøya, Fleinvær Avs/Mot: Robert Nicolaisen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Nicolaisen | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9930/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel Avs/Mot: Sandhornøy Gård http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandhornøy Gård | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9921/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Bruk av kantina i Kulturhuset Avs/Mot: Lions Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lions Gildeskål | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9918/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Gildeskål kontrollutvalg: Innkalling og saker til møte 14. september 2021 Avs/Mot: Salten Kontrollutvalgsservice http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salten Kontrollutvalgsservice | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9914/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Oppdrett Feøya Fleinvær Avs/Mot: Ketil Karlsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Karlsen | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9913/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Sjømo kart/oppmåling/grenseendring Avs/Mot: Juwamer Mavlud http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juwamer Mavlud | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9904/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppmåling/grenseendring Avs/Mot: Juwamer Mavlud http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juwamer Mavlud | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9903/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Reguleringsplan Feøya planID 201710, Gøril Pedersen for FOGG Gildeskål AS Avs/Mot: FOGG Gildeskål AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOGG Gildeskål AS | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9897/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Storvikbukta Båtforening -Svar på nabovarsel vedrørende salg av tomt i Storvik Havn Ref: 2021/ 845 Avs/Mot: Storvikbukta Båtforening http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storvikbukta Båtforening | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9894/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Fagforbundet- Solveig Andersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet- Solveig Andersen | Journaldato: 09.09.2021 | Journalnr: 9891/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal |