Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Arbeidsmiljøutvalget, sammensetning og valg 2020-2021 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/48852 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 7245/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Oppnevning av AKAN-kontakt Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51435 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 9828/2019 | Avdeling: Stab | Tittel: Prioritering av spillemiddelsøknader 2020 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51876 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 10269/2019 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Nabovarsel med vedlegg vedrørende utbygging 82_317 Gildeskål. Grunnlag for min tidligere mail kommentar til nabovarsel vedrørende denne eiendommen Avs/Mot: Idar Henriksen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Henriksen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10361/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kommentar til nabovarsel vedrørende utbygging gnr 82 bnr 317 Gildeskål Avs/Mot: Idar Henriksen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Henriksen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10360/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Scooterløyve Avs/Mot: Ann-Kristin Kolden http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Kristin Kolden | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10350/2019 | Avdeling: Servicekontor | Tittel: Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Avs/Mot: Miljødirektoratet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10349/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Protokoll fra møte i Representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Avs/Mot: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10345/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Møteprotokoll Formannskapet 071119 Avs/Mot: Bjørn Magne Pedersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Pedersen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10333/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Sommerjobb - Nordland Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10332/2019 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: Klage oppmålingsforretning Avs/Mot: TK eiendom http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TK eiendom | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10330/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Jobbsøknad Gibos Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10329/2019 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: Søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10328/2019 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: Søknad som helsefagarbeider i 60.09% fast stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10327/2019 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: Egenerklæring Larsen Geirr, 1/3 del av G/B 83/15 og skifteattest Avs/Mot: Geirr Larsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geirr Larsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10365/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tilbud om leilighet ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10324/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter G/B 18/37, 173 på Tøa Avs/Mot: Rune H O Amundsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune H O Amundsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10358/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Nordlandssykehuset HF Avs/Mot: Nordlandssykehuset http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandssykehuset | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10334/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Samhandlingsavvik Avs/Mot: Nordlandssykehuset http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordlandssykehuset | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10101/2019 | Avdeling: Åpen omsorg øyene | Tittel: Søknad om tilskudd i forbindelse med 30 års jubileum ved Nygårdsjøen oppvekstsenter Avs/Mot: Nygårdsjøen oppvekstsenter http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nygårdsjøen oppvekstsenter | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10351/2019 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Sak Feste tomt Storvik Avs/Mot: Dagfinn Halvorsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Halvorsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10344/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om lærlingeplass Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10354/2019 | Avdeling: Familie, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av boliger G/B 82/317 Avs/Mot: Søketorget http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Søketorget | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10359/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tilsyn - vedtak om pålegg Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.11.2019 | Journalnr: 10321/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Veilys - ved Skålsvik Avs/Mot: Aina Myrvoll http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Myrvoll | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10313/2019 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Inntaksstopp ved Arkiv i Nordland Avs/Mot: Arkiv i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10312/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Gebyrregulativ for renovasjonstjenester for 2020. Avs/Mot: Iris Salten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iris Salten | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10311/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Velkomstbrev. Obs Leveringsplikt Avs/Mot: Nordlandsnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10310/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Etterlønn varaordfører. Avs/Mot: Thrond Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thrond Gjelseth | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10307/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Skadesak Inndyr - bekreftelse Avs/Mot: LK systems http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LK systems | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10302/2019 | Avdeling: Teknisk |