Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Rutine for bestilling av selvtester Avs/Mot: Statsforvalteren - Lars Utne Haukland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lars Utne Haukland | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13349/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: E-post: VS: Oversendelse av forskrift etter rutine - isolasjon, karantene og test ved påvist smitte av virusvarianten omikron Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13347/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Bilder mail 26.11.21 byggesak hytte Oterstranda gnr 18 bnr 42 i Gildeskål Avs/Mot: Bente Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Gjelseth | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13325/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Nygårdsjøen eldresenter Avs/Mot: Nordfjorden lokalutvalg v/Bjørn Madsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjorden lokalutvalg v/Bjørn Madsen | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13324/2021 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Vedlegg til mail sendt 28.11.21 - tomtegrenser - hytte Oterstranda gnr 18 bnr 42 i Gildeskål Avs/Mot: Bente Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Gjelseth | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13323/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Byggesøknad - tomtegrense Avs/Mot: Bente Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Gjelseth | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13322/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: E-post: Uke 49 - Fordeling av koronavaksiner per kommune Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13318/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: E-post: Informasjon om ny virusvariant og endringsforskrift - landlisten 26.11.2021 Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13317/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: E-post: Endringsforskrift - innreisekarantene test mv. for reisende fra Sør-Afrika Namibia mm. - til kunngjøring Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13316/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Gravemelding Inndyrveien 56 - G/B 25/48 Avs/Mot: Herolf Hansen & Sønn http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herolf Hansen & Sønn | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13314/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad snøscooter utmark Avs/Mot: Arnt Karlsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Karlsen | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13313/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Lie Thormod G/B 90/41 Avs/Mot: Lie Thormod http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lie Thormod | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13346/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Hjellmo Johnsen, Ingrid Jorun G/B 2/10, 2/18, 2/23 og 2/45 Avs/Mot: Ingrid Jorun Hjellmo Johnsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Jorun Hjellmo Johnsen | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13345/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2020 20211126 1838 Avs/Mot: Skatteetaten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13338/2021 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2019 20211126 1838 Avs/Mot: Skatteetaten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13337/2021 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2018 20211126 1838 Avs/Mot: Skatteetaten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13336/2021 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2017 20211126 1838 Avs/Mot: Skatteetaten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13335/2021 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt til boligtomt - G/B 20/3 Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13328/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kulturminnefaglig uttalelse - Søknad om mindre justering/reguleringsendring av hyttetomt H4 i reguleringsplanen for Monsvika på G/B 21/4 Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13327/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Ekstraordinær generalforsamling Sjøfossen Næringsutvikling AS 301121 Avs/Mot: Gunnar Vollan m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Vollan m.fl. | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13267/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon fra KPAs bestemmelser og byggeforbudet i strandsonen G/B 80/2 Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13329/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over grenser for eiendommen 40/9 i Sundsfjord Avs/Mot: Karin Johanne Antonsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Johanne Antonsen | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13319/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kulturmiljøfaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt til hyttetomt G/B 79/49 Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13330/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tilbakemelding angående mangler ved søknad Avs/Mot: Områdesikring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Områdesikring | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13258/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Garasje og huset skoleveien 19 Avs/Mot: NFK http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/78711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NFK | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 12819/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Hvordan er pengene brukt? Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.11.2021 | Journalnr: 13332/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Bilder til søknad UL Fremskritt Avs/Mot: UL Fremskritt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL Fremskritt | Journaldato: 26.11.2021 | Journalnr: 13304/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Info Våg Avs/Mot: Nordlandsnett - Arva AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett - Arva AS | Journaldato: 26.11.2021 | Journalnr: 13301/2021 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Informasjon - gatelys Våg Avs/Mot: Arva AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arva AS | Journaldato: 26.11.2021 | Journalnr: 13300/2021 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Innkalling til møte - Gildeskål kontrollutvalg Avs/Mot: Salten kontrollutvalgsservice http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/79190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salten kontrollutvalgsservice | Journaldato: 26.11.2021 | Journalnr: 13298/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv |