Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Salten-strategier 2020-2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63044 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.10.2020 | Journalnr: 9355/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Stortingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60868 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.10.2020 | Journalnr: 7180/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Storvik havn Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63476 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | Journalnr: 9787/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Innspill til utforming av fremtidig vgs-tilbud for Meløy vgs, studiested Inndyr Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63425 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | Journalnr: 9736/2020 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Kommunikasjonspakke til kommunene Avs/Mot: Fylkesmannen - Stine Gabrielsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Stine Gabrielsen | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9768/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Bestilling av naboliste Avs/Mot: Ivar Karlsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Karlsen | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9766/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Eierandel på G/B 72/207 Avs/Mot: Stein korneliussen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein korneliussen | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9764/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Ferdigattest Gnr 72 Bnr 222 Avs/Mot: KB Bygg as http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KB Bygg as | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9743/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Dispensasjonssøknad Avs/Mot: Prøven transport http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Prøven transport | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9742/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Konsesjon Avs/Mot: Knut Erik Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Erik Andreassen | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9706/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet G/B 3/1 og 41 Avs/Mot: Ann-Marit Andersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Marit Andersen | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9319/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Informasjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9574/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Uttalelse vedrørende dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen, utvidelse av parkeringsplass på G/B 15/12 Oterstranda Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9757/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Uttalelse - Varsel om oppstart - Reguleringsendring Sørarnøy havn i Gildeskål kommune - Avs/Mot: Nordland fylkes fiskarlag http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkes fiskarlag | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9737/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 12.10.20 Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9749/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Uttalelse vedrørende høring - dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen G/B 27/15 Sund Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9755/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Endelig søknad om forhøyning akseltrykk pga trafo Avs/Mot: Proventransport - Odd-Are Skogstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proventransport - Odd-Are Skogstad | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9745/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Protokoll fra oppmålingsforretning på eiendommen G/B 62/6 den 14.10.20 Avs/Mot: Eva Steen Johansen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Steen Johansen m.fl. | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9679/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Salten Brann IKS Avs/Mot: SALTEN BRANN IKS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALTEN BRANN IKS | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9760/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS 06.11.20 Avs/Mot: Salten brann http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salten brann | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9758/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9763/2020 | Avdeling: Inndyr skole | Tittel: Svar på vedtak om pålegg - internkontroll og planer for drikkevannsforsyningen i Gildeskål kommune Avs/Mot: MATTILSYNET http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9687/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Svar på søknad om tilskudd Avs/Mot: Lokalutvalget Sørfjorden/Forstranda http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lokalutvalget Sørfjorden/Forstranda | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9670/2020 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Svar på søknad om spons for Framnes misjonsløp 2020 Avs/Mot: Signe Birkeli http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Birkeli | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9671/2020 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Forespørsel vedr. klage - Vigdis Annie Nilsen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9756/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9654/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Kart droppunkt Sandhornøy Avs/Mot: Eva Larsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Larsen | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9744/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Til uttalelse - søknad om skjenkebevilling fra UL Sandhornet - 31.10.20 Lutefiskaften Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 19.10.2020 | Journalnr: 9616/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Korrigert referat kommunemøte Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 9721/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Nyhetsbrev høsten 2020 Avs/Mot: Valgdirektoratet, noreply@valg.no http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet, noreply@valg.no | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 9720/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv |