Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Grensetvist 3/83 Avs/Mot: Roy Rognan http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Rognan | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7144/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppdatere arealopplysninger i landbruksregisteret Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7142/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: [NLNETT:339817] Varsel om kontroll. Rapport 102859. Avs/Mot: Nordlandsnett - http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett - | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7141/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Oppsigelse av leilighet Avs/Mot: Lena Sandnes http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Sandnes | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7135/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Ad gnr 72/202 i Vågsosen havn Avs/Mot: Øyvind Tilrem http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Tilrem | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7146/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Angående: SV: Jeg deler Innkalling til årsmøte 19_6_2020 med deg Avs/Mot: Sørfjorden og Forstranda lokalutvalg v/Ragnhild Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørfjorden og Forstranda lokalutvalg v/Ragnhild Gjelseth | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7137/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Igangsettingstilatelse prosjekt Fordypningsrommet Fleinvær Avs/Mot: Harald Seljesæter http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Seljesæter | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7139/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Gnr 2 bnr 113 Gildseskål kommune Avs/Mot: Tore Mevik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Mevik | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7131/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Angående nausttomt G/B 26/34 i Gildeskål kommune Avs/Mot: Ragnhild Marie Jensen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Marie Jensen m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7133/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Endring ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7128/2020 | Avdeling: Sørarnøy skole og barnehage | Tittel: Informasjon og skjema for å søke om fradeling Avs/Mot: Knut-Eirik Svendsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Eirik Svendsen | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7129/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Informasjon og skjema for å søke fradeling Avs/Mot: Espen Willy Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Willy Gjelseth | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7132/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Ordrebekreftelse Nordlandsnett Avs/Mot: Nordlandsnett - http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett - | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7125/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Utgifter. Avs/Mot: Nordfjorden lokalutvalg v/Karl Arne Hustad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjorden lokalutvalg v/Karl Arne Hustad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7116/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Utslippstillatelse Avs/Mot: Raymonds rørservice AS v/Raymond Hansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymonds rørservice AS v/Raymond Hansen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7113/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Eiendom 1838 - 46/25, Eivikveien 23 Avs/Mot: Mariann Nilsen-Nygaard http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Nilsen-Nygaard | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7090/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Etterlysning tilbakemelding ifbm reguleringsplanforslag - Kjørøyhaugen med småbåthavn - Sandvika - Gildeskål Avs/Mot: Fylkesmannen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7070/2020 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Ad klagesak på Oterstranda - svar til Fylkesmannen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7109/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Vedrørende klagesak Oterstranda Avs/Mot: Advokatfirmaet Nyheim AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Nyheim AS | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7102/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Grunneier kontrakter Sørarnøy- fastboende del 2 Avs/Mot: Svein-Jarle Ludvigsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein-Jarle Ludvigsen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7120/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: innsyn overgrep barnehage Avs/Mot: Nrk - Mari Malm http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Mari Malm | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7114/2020 | Avdeling: Familie, oppvekst og kultur | Tittel: YF11760 Innlevert Bil Avs/Mot: Autolease http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Autolease | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7104/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 6186/2020 | Avdeling: Åpen omsorg fastland | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 5979/2020 | Avdeling: Åpen omsorg fastland | Tittel: Oppdatering på sak i Følvika Avs/Mot: Cecilie Johnsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Johnsen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7095/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oversendelse av utbetalingsbrev på lån 20200329 og 20200330 i Kommunalbanken Avs/Mot: Kommunalbanken - Trine Lunden http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Trine Lunden | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7111/2020 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Høring - Fradeling av tomt til fritidsbolig fra G/B 78/2 på Følvika, Gildeskål Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7092/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Retting i matrikkel på G/B 82/105 og 107 Avs/Mot: Jorunn Tove Lie Arntsen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Tove Lie Arntsen m.fl. | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7108/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Utgifter. Avs/Mot: Nordfjorden lokalutvalg v/Karl Arne Hustad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordfjorden lokalutvalg v/Karl Arne Hustad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7117/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: G/B 25/60 restaurering Avs/Mot: Trond Christensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Christensen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 7089/2020 | Avdeling: Plan og byggesak |