Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Arbeidsmiljøutvalget, sammensetning og valg 2020-2021 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/48852 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 7245/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Oppnevning av AKAN-kontakt Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51435 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 9828/2019 | Avdeling: Stab | Tittel: Prioritering av spillemiddelsøknader 2020 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51876 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 10269/2019 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Cleaning ... or other work. Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10404/2019 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: Søknad på fast helgestilling. Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10393/2019 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: Kai og bru i Sundsfjorden Avs/Mot: Maskinentreprenørenes Forbund http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maskinentreprenørenes Forbund | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10375/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Egenerklæring Myrvang Hildegunn, 1/9 del av G/B 2/24 , 28 Avs/Mot: Hildegunn Myrvang http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Myrvang | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10430/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Skindlo Lisbet Annie, 1/9 del av G/B 2/24 , 28 Avs/Mot: Lisbet Annie Skindlo http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbet Annie Skindlo | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10427/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Lauritzen Jan Ståle, 1/9 del av G/B 2/24 , 28 Avs/Mot: Jan Ståle Lauritzen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ståle Lauritzen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10426/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Berg Svein Erik, G/B 86/11 Avs/Mot: Svein Erik Berg http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Berg | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10418/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Helgesen Sissel, G/B 57/29 Avs/Mot: Sissel Helgesen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Helgesen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10417/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Helgesen Sissel, 1/5 del av G/B 57/10 Avs/Mot: Sissel Helgesen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Helgesen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10416/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Egenerklæring Helgesen Sissel, G/B 57/23 Avs/Mot: Sissel Helgesen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Helgesen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10415/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Overføring av eierandeler Avs/Mot: AngellAdvokatfirma http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AngellAdvokatfirma | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10414/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Nye Esso drivstoffkort Avs/Mot: Wex Europe Services AS, Esso Kort http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wex Europe Services AS, Esso Kort | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10409/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Kontaktopplysninger Hessvik Avs/Mot: Rolf Hessvik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Hessvik | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10412/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Ungdomsrådet Avs/Mot: Marie Linnea Hildesdatter Pedersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Linnea Hildesdatter Pedersen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10424/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Levekårsutvalget Avs/Mot: Kine H. Oldervik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine H. Oldervik | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10440/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Levekårsutvalget Avs/Mot: Henning Didriksen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Didriksen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10439/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Eldrerådet Avs/Mot: Rolf Hessvik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Hessvik | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10411/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Planutvalget Avs/Mot: Kjell-Gunnar Isaksen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Gunnar Isaksen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10442/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Planutvalget Avs/Mot: Svein-Jarle Ludvigsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein-Jarle Ludvigsen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10441/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Klage oppmålingsforretning eiendom G/B 19/18 Avs/Mot: Tord Ueland Kolstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tord Ueland Kolstad | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10383/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10353/2019 | Avdeling: Inndyr skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/51933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10326/2019 | Avdeling: Nygårdsjøen oppvekstsenter | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Administrasjonsutvalget Avs/Mot: Johnny Halvorsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Halvorsen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10435/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10431/2019 | Avdeling: Inndyr skole | Tittel: Svar på brev Avs/Mot: Dagfinn Halvorsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Halvorsen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10443/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Uttalelse vedrørende høring kulturminner, fradeling av areal til boligbygging - Lekanger Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10444/2019 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Samtykker til å la meg velge til Salten Friluftsråd Avs/Mot: Arne Sklett Larsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/52039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Sklett Larsen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 10432/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv |