Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Avtale Sceneinstruktørorningen Ytre Salten - til signering Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1752/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Lokaler i september ifm valg Avs/Mot: Arnøyene lokalutvalg- Svein-Jarle Ludvigsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøyene lokalutvalg- Svein-Jarle Ludvigsen | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1744/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester. Avs/Mot: KS kompetansenettverk e-helse Nord, nordre Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS kompetansenettverk e-helse Nord, nordre Nordland | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1735/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Trusselbildet knyttet til vaksinasjon mot Covid-19, varsel fra NSM Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1731/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Veilyslinje Skålsvik frakoplet under stormen "Frank" Avs/Mot: Nordlandsnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1725/2021 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Purring: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Avs/Mot: Trine Ytterstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Ytterstad | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1718/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Purring: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Avs/Mot: Trine Ytterstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Ytterstad | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1716/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Purring: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Avs/Mot: Trine Ytterstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Ytterstad | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1714/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Booking ordrebekreftelse Avs/Mot: Bring Booking http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bring Booking | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1712/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: U.off. jf. offentleglova §21 Referat fylkesberedskapsråd 12.02.21 Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1740/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: ***** Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1726/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale 15.02.-31.03.21 80% Inndyr barnehage Avs/Mot: Vigdis Eilertsen Nysted http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Eilertsen Nysted | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1754/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Avs/Mot: Siri Berg Formo http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Berg Formo | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1760/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1568/2021 | Avdeling: Nygårdsjøen oppvekstsenter | Tittel: Igangsettingstillatelse oppføring av bolig Sandhornøy gnr 73 bnr 57 Avs/Mot: KB BYGG AS m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KB BYGG AS m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1390/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1724/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Avs/Mot: Britt Janne Eriksen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Janne Eriksen | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1756/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Melding om vedtak Avs/Mot: Grete Håkonsen Coldevin http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Håkonsen Coldevin | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1542/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Høring - dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av nytt driftsbygg med mer i Nordvågen - Gildeskål Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1566/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Avs/Mot: Kate Seljeseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kate Seljeseth | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1759/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Melding om vedtak Avs/Mot: GJFF http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GJFF | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1561/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1516/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1581/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1513/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1570/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1560/2021 | Avdeling: Nygårdsjøen oppvekstsenter | Tittel: Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Avs/Mot: Sylvi Anita Johnsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sylvi Anita Johnsen | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1761/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale 20.02.-30.09.21 20% Ungdomsklubben Avs/Mot: Anette M Holand-Nilsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette M Holand-Nilsen | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1755/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1393/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Omsetningsoppgave 2020 Avs/Mot: Nærbutikken Sørarnøy http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/67612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærbutikken Sørarnøy | Journaldato: 18.02.2021 | Journalnr: 1721/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal |