Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Fastsetting av pris på tomt til Gildesjø AS Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57757 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4069/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Forslag til valg av Forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57189 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3501/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57167 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3479/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57093 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3405/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Valg av meddommere til Salten Jordskifterett for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57182 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3494/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57088 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3400/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Vurdering - utlysning av stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Gibos Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58202 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4514/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Vurdering - utlysning av undervisningsstilling Sandhornøy skole Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58173 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4485/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Vurdering - utlysning av undervisningsstilling Nygårdsjøen oppvekstsenter Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57886 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4198/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Status som nasjonalparkkommune Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/53989 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 301/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58178 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4490/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Behandling av kommunal planstrategi Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58177 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4489/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kjøp av tomt til uteareal for barnehagen på Sandhornøya Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/55129 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 1441/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tertialrapport 1/2020 Ordinær virksomhet Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/56508 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2820/2020 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: AKSON intensjonserklæring - Felles journalsystem for kommunehelsetjenestene Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58105 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4417/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57861 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4173/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Avtale om salg av Solvikhaugen for boligutvikling. Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58035 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4347/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Næringspris 2020 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57333 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3645/2020 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Tertialrapport 1/2020 Finansforvaltning Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/56509 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2821/2020 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Omdømmepris 2020 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57330 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3642/2020 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Søknad fra Fleinvær Lokalutvalg om støtte til vedlikehold/oppgradering av veien på Mevær Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57917 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4229/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Vurdering av stillingstittelen rådmann Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/57559 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 3871/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Frode Isaksen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Isaksen | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4459/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Brøyteskade Avs/Mot: Thorstein Lund http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorstein Lund | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4456/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Velikehold av kommunaleveier på Arnøyene Avs/Mot: Nærbutikken Sørarnøy http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærbutikken Sørarnøy | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4455/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Nabovarsel 25/70 Avs/Mot: Odin prosjektering as http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odin prosjektering as | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4451/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Klage korrigert eiendomsskatt Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4450/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kommunelegen tillatelse til bygdekino etter smittetiltak Avs/Mot: Ul Havgull http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ul Havgull | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4430/2020 | Avdeling: Legekontor | Tittel: Korona spørsmål Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4425/2020 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Dronebilder Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/58111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr | Journaldato: 25.05.2020 | Journalnr: 4423/2020 | Avdeling: Plan og byggesak |