Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no Kommunikasjonspakke til kommunene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Stine Gabrielsen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9768/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Korrigert referat kommunemøte http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9721/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Ang. eiendommen gbnr. 25/374 i Gildeskål - Peter Vik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Bente Jørgensen | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9162/2020 | Plan og byggesak Referat kommunemøtet 15.10.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9693/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Ang. eiendommen gbnr. 25/374 i Gildeskål - Peter Vik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Bente Jørgensen | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9164/2020 | Plan og byggesak Innholdet i innreisekarantenen i covid-19-forskriften – turister/besøkende i Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9692/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Ang. eiendommen gbnr. 25/374 i Gildeskål - Peter Vik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskål sparebank - Kari Bente Jørgensen | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9181/2020 | Plan og byggesak Om smittevernutstyr frem t.o.m. 31.12.2000 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 9668/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Ang. eiendommen gbnr. 25/374 i Gildeskål - Peter Vik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskål sparebank - Kari Bente Jørgensen | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9161/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 26 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (12.10.2020 - 11:45) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 9568/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hermann Pettersen m.fl. | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9069/2020 | Plan og byggesak Veileder for risikovurderinger ifm. smitteverntiltak for kommunalt barnevern og krisesenter http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 9409/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 39-40 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 9408/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra kommunemøte 01.10.20 (oppdatert) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 9407/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Melding om vedtak, klage på eiendomstakst http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKAUGVOLL CARAVAN & CAMPING AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8570/2020 | Plan og byggesak Informasjonsbrev til kommuner om hvordan Helsedirektoratet og NAV kan bistå i rekrutteringsprosesser under Covid-19. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 9107/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Innkjøp av personlig smittevernutstyr i kommuner - tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 8858/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Melding om vedtak, klage på eiendomstakst http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDNES SLIP AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8562/2020 | Plan og byggesak Brev om testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 8803/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 23 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (21.09.2020 - 14:44) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 8790/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Melding om vedtak, klage på eiendomstakst http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC SEAFOOD GROUP AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 8559/2020 | Plan og byggesak Rundskriv kommunale smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 8729/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Karantene mm. - endringer i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 8583/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Ny utsending av vedtak fra sakkyndig nemnd http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilmar Magnus Johansen | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 8261/2020 | Plan og byggesak Oppdaterte smittevernveiledere http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8455/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klagesaker e-skatt i Gildeskål - behandling i ankenemnd med befaring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 8066/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 35-36 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 8427/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klagesaker e-skatt i Gildeskål - behandling i ankenemnd med befaring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8002/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 21 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (08.09.2020 - 08:42) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8356/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klagesaker e-skatt i Gildeskål - behandling i ankenemnd med befaring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8001/2020 | Plan og byggesak Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 8303/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Befaring ang. eiendomsskatt på Breivikveien 43 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Kristin Nymo | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7799/2020 | Plan og byggesak Flergangs stellefrakker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 8202/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Nilsen-Nygaard | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7788/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 20 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (01.09.2020 - 08:45) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 8122/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar på klage på G/B 63/44 og 56 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Olsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 7679/2020 | Plan og byggesak Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 8019/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Riving av Naust 80/2 Alsvik. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kate J Thomesen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 7668/2020 | Plan og byggesak U.off - Referat fylkesberedskapsråd 20.08.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 7984/2020 | Politisk sekretariat og arkiv 80/2 Alsvik Riving av naust. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kate J Thomesen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 7667/2020 | Plan og byggesak RETTELSE! Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 19 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (25.08.2020 - 08:34) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 7983/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Gildeskål Forskningsstasjon AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gifas | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7644/2020 | Plan og byggesak E-post: Kalkulator for beregning av behov for smittevernutstyr i kommuner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 7981/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 33-34 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 7910/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatt for naust på Finnes, 4/4 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellingsen, Ole Kristian | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 7465/2020 | Plan og byggesak Informasjonsskriv til reisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 7897/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatt for naust på Finnes, 4/4 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellingsen, Ole Kristian | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 7464/2020 | Plan og byggesak Referat fra møte mellom Fylkesmannen og kommunene 20.08.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 7731/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klagebehandling e-skatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Pettersen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 7409/2020 | Plan og byggesak Eventuell endring stenging og endring av nivå for smittevern i barnehager og opplæring. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Iversen, Guri Adelsten | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 7627/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bertil Pettersen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 7394/2020 | Plan og byggesak Bruk av munnbind i barnehager og skoler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 7517/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Nilsen-Nygaard | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 7393/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 27-32 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 7511/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klagenemnda e-skatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Wilhelmsem | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 7392/2020 | Plan og byggesak E-post: Varsel om reviderte kriterier for covid-19 testing http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7348/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendom 1838 - 46/25, Eivikveien 23 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Nilsen-Nygaard | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 7090/2020 | Plan og byggesak Koronatilsyn serveringssteder - Heimsjyen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hmts - Trond Mathiassen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7343/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendom 1838 - 46/25, Eivikveien 23 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariann Nilsen-Nygaard | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 7046/2020 | Plan og byggesak Koronatilsyn serveringssteder - Polar Spot camping - Kafé http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hmts - Trond Mathiassen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7342/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Takst http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6840/2020 | Plan og byggesak Koronatilsyn serveringssteder - Spar Sandhornøy Kafé http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hmts - Trond Mathiassen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7341/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Koronatilsyn serveringssteder - Arnøy Brygge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hmts - Trond Mathiassen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7340/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Koronatilsyn serveringssteder - Pellerie Kaffebar http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/61027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hmts - Trond Mathiassen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 7339/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering til alle aktører i cruisebransjen om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard, samt om gjeldende regelverk knyttet til karantene for mannskappå cruiseskip http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 7310/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Smittevernutstyr - rapportering og fordeling http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 7273/2020 | Politisk sekretariat og arkiv HASTER Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen». http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Aavitsland, Preben | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 7152/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Kommuner vedr utbrudd på Hurtigrutens seilaser http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 7151/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om oppfølging av passasjerer, MS Roald Amundsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 7150/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Fra helsetilsynet: Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 7039/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærstående http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6909/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra møte mellom kommunene og FM 15. juli http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/60529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6841/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eierandel på G/B 72/207 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein korneliussen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9764/2020 | Plan og byggesak Registrering av konsesjonsforhold på eiendommen G/B 41/12 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 9689/2020 | Plan og byggesak Konsesjon http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Erik Andreassen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9706/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Andersen Ann-Marit, 1/4 del av G/B 3/41 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Marit Andersen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9481/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Andersen Ann-Marit, 1/2 del av G/B 3/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Marit Andersen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9480/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Andersen John Halle, 1/8 del av G/B 3/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Halle Andersen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9479/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Andersen Per-Harry, 1/8 del av G/B 3/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per-Harry Andersen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9478/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Isaksen Svenn Berg, G/B 25/201 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenn Berg Isaksen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9477/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Evjen Laila, G/B 52/65 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Evjen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9476/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Isaksen Svenn Berg, G/B 25/196 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenn Berg Isaksen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9475/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Johansen Viggo Martin, 3/9 del av G/B 84/12 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viggo Martin Johansen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9474/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Brattøy Line Gunhild, 1/2 del av G/B 62/26 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Gunhild Brattøy | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9473/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Markussen Frank-Vidar, 1/2 del av G/B 62/26 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank-Vidar Markussen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9461/2020 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet G/B 3/1 og 41 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/63008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Marit Andersen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 9319/2020 | Plan og byggesak verge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Helland | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9303/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring G/B 40/3, 36 og 40 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgeland Smolt AS - Tor-Arne Gransjøen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 8932/2020 | Plan og byggesak Registrering av konsesjonsforhold for 25% på eiendommen G/B 3/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Andersen | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 9276/2020 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 25/196 og 201 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenn B. Isaksen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 9221/2020 | Plan og byggesak Eierandel på G/B 25/201 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenn B. Isaksen | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 9217/2020 | Plan og byggesak Eierandel på G/B 25/201 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenn B. Isaksen | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 9214/2020 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 52/65 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Evjen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9213/2020 | Plan og byggesak Vedrørende erverv http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronika Helland | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9207/2020 | Plan og byggesak jf telefonsamtale http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wemail - Laila Evjen | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9205/2020 | Plan og byggesak Eierandel for G/B 3/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Halle Andersen | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9192/2020 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 84/12 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellingsen, May-Lill Løkaas | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9182/2020 | Plan og byggesak Endring i egenerklæringen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellingsen, May-Lill Løkaas | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 9165/2020 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 62/26 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom - Bjørnar Johansen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 9158/2020 | Plan og byggesak Egenerklæring Kalstad Jonne Stig-Erik, 1/2 del av G/B 72/229 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/62490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonne Stig-Erik Kalstad | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 8801/2020 | Plan og byggesak