Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no U.off. jf. offentleglova §21 Referat fylkesberedskapsråd 12.02.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1740/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Fwd: ONSDAG 17. februar: Invitasjon til webinar om kommunikasjon med innvandrermålgrupper om korona http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1663/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nytt nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1595/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Møtereferat fylkesberedskapsråd 29/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1511/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Hjelp til å rekruttere helsepersonell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1510/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Invitasjon til webinar om kommunikasjon med innvandrermålgrupper om korona http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1481/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Møtereferat kommunemøte 29/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1480/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til videreformidling til kommunene: Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1315/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Brev til videreformidling til kommunene: Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1314/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Krav til testing før grensekryssing til Sverige http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1175/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 21/555-1 Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1080/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Pressemelding fra Statsforvalteren i Nordland ifm utbrudd av britisk variant av koronavirus i Nordre Follo. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1052/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i forskrift om innreiserestriksjoner og liste over kritiske samfunnsfunksjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1048/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Skriv til kommunene vedrørende endrede innreiseregler fra klokken 24.00 torsdag 28.01.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 995/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forkortet smittekarantene ved testing http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 972/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nye innreiseregler - krav om negativ test innen 24 timer før innreise http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 970/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Varsel om informasjon fra regjeringen om innreiseregler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 961/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Innreiseregistering - Tilganger stenges for inaktive brukere http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 827/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Husstandsmedlemmer kan bo sammen i karantenetiden http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 826/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtatt forskrift sendt til kunngjøring - forsterkede tiltak i randsonekommuner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 825/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Informasjon til kommuner med grenseteststasjoner - Innskjerpelser i test- og karantenereglement http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 804/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: 21_2480-1Vedrørende tiltak i forbindelse med engelsk mutasjon av SARS-CoV-2 30057872_1_1.PDF http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lars Utne Haukland | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 802/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Ekstra tiltak i barnehagen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 800/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kartlegging av nye lokale vedtak (forskrifter) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 799/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon til statsforvaltere og kommuner om innreiseregistreringssystemet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 764/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Oppdatert forbrukskalkulator smittevernsutstyr grunnet høyere forbruk http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 691/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Covid-19: spørsmål til kommunene vedr. tilsyn og kontroll http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 655/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nordlandssykehusets ambulansepersonell som bistår kommuner med testing og vaksinering av covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 621/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 15.01.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 620/2021 | Politisk sekretariat og arkiv For gammel covid-19 test pga utsettelse av flyavganger ved innreise http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 619/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til landets kommuner - Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 618/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Varsel om offentliggjøring av tiltak 18. januar http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 537/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Varsling om innføring av obligatorisk testing på grensen fra mandag 18. januar kl 17.00 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 536/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Krav til innreisekarantene i egen bolig/oppholdssted (Covid-19 forskriften § 5 flg.) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 535/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kommunene bes følge opp at reisende til Norge har gjennomført Covid-19 test innen 24 t etter innreise http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lars Utne Haukland | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 526/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Innreiseregistrering: Film publisert på DSBs Facebook-side http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 484/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 470/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Håndtering av lokale utbrudd av COVID-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 389/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kartlegging i kommuner om innkjøp og lager av smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 359/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Nord-Finland endrer fra rødt til gult - konsekvenser for grensepasseringer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 358/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert i http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 340/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 293/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 050121- OPPDATERING - nå med rett vedlegg http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 237/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Vedr digitale møter i koronatid - svar på problemstilling i kommunemøte 050121 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 227/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 050121 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 204/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kommunenes rapportering på smittevernutstyr i Altinn http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 172/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Liste over mulige tiltak for kommunene ved bemanningsutfordringer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 104/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Innføring av flere nasjonale smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Asgeir Jordbru | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om elektronisk reiseregistreringssystem http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Barnehager må vurdere rødt nivå ved høy smitte http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 17/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 16/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om tiltak for å forhindre smitte fra Storbritannia http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 14/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon til landets kommuner - Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Asgeir Jordbru | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 9/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om tiltak for å forhindre smitte fra Storbritannia http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 02.01.2021 | RegistryNumber: 6/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Nr. 1 Forskrift om endringer i covid-19-forskriften - unntak dødsleie, bisettelse mm http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Asgeir Jordbru | Journaldato: 02.01.2021 | RegistryNumber: 4/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forkortet innreisekarantene ved to negative tester http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 02.01.2021 | RegistryNumber: 2/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Klargjøring av arbeidstakeres mulighet tilå benytte seg av karantenehotellordningen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 02.01.2021 | RegistryNumber: 1/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Ny virusvariant oppdaget i Storbritannia - Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere innstramminger for å unngå at virusvarianten sprer seg i Norge. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Asgeir Jordbru | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 12095/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 10.12.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 12051/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 12049/2020 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Egenerklæringsskjema litauisk og polsk http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 11986/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smitte- http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 11962/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Registrert egenerklæring for G/B 81/99_100_101_127_128_129_130_131_132_133 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BDO Advokater | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 915/2021 | Plan og byggesak Ny bestemmelse om myndighet til kommunelegen omå gi dispensasjon fra innreisekarantene tilå besøke syke nærstående eller delta begravelse http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 11849/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/133 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 305/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/132 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 303/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/131 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg as | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 302/2021 | Plan og byggesak Questback kvittering -> Koronakommisjonen - Kartlegging av besøksrestriksjoner i omsorgsboliger under Covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - QuestBack | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11793/2020 | Kommunedirektør Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/130 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 277/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/129 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 276/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/128 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 275/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/127 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 274/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/101 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 273/2021 | Plan og byggesak Forhåndsvarsel - Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 50 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 11597/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/100 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 272/2021 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 48-49 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 11596/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring Arnøybygg AS, G/B 81/99 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøybygg AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 271/2021 | Plan og byggesak Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 11554/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Registrert egenerklæring for G/B 11/11 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Skorbakk | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 12098/2020 | Plan og byggesak Informasjon om nasjonalt innsatspersonell og kompetansehevende tiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 11483/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Registrert egenerklæring for G/B 17/14 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ivar Midthun | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 12097/2020 | Plan og byggesak Innlogging Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskal Kommune - Nina Ihle Hadland | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 11481/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 71/27 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aase Jacobsen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 12054/2020 | Plan og byggesak Informasjon om bruk av antigen hurtigtest http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 11480/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 11946/2020 | Plan og byggesak Kvittering for registrert konsesjonsforhold på eiendommen G/B 82/398 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rimantas Vagnorius | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11931/2020 | Plan og byggesak Questback til kommunene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/64960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Stine Gabrielsen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 11271/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring om konsesjoinsfrihet for eiendommen G/B 82/398 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rimantas Vagnorius | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 11930/2020 | Plan og byggesak E-post: Covid-19: Informasjon til reisende og de som skal informere reisende - ny løsning og bestilling http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/64914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 11225/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Kvittering for registrert "Egenerklæring om konsesjonsfrohet" på eiendommen gnr. 81, bnr. 15 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janet Riise | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11879/2020 | Plan og byggesak Oversikt over smitte - smittedashbord http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/64839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 11150/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæringer om konsesjonsfrihet på eiendommen gnr. 81, bnr. 15 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janet Riise | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11878/2020 | Plan og byggesak Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/64741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 11052/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Kvittering for registrert konsesjonsforhold på 1/3-del av eiendommen gnr. 83, bnr. 15 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Kvellheim | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11834/2020 | Plan og byggesak Kvittering for registrert konsesjinsforhold på eiendommen gnr. 3, bnr. 127 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Leidulf Gjerstad | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11812/2020 | Plan og byggesak Kvittering for registrert Egenerklæring om konsesjonsfrihet for 1/3-del av eiendommen G/B 78/2 - Harriet Holm/Ivar Alf Johsnen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harriet Irene Holm | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11762/2020 | Plan og byggesak Referat kommunemøtet 12.11.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/64602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 10913/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Kvittering for registrert Egenerklæring om konsesjonsfrihet for 1/3-del av eiendommen G/B 82/56 - Arthur Julius abelsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arthur-Julius Abelsen m.fl. | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11761/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 43-45 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/64600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 10911/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring om konsesjonsfrihet for 1/3-del av eiendommen G/B 78/2 - Harriet Holm/Ivar Alf Johsnen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/65448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harriet Irene Holm | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 11759/2020 | Plan og byggesak