Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no Referat fra kommunemøte 27.08.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9307/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringer i covid-19-forskriften - utvidelse av fritak for smittekarantene etter gjennomgått covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 9220/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: 21_33648-12 Råd til kommuner med presset kapasitet til håndtering av utbrudd - Ju 31776422_1_1.PDF - HASTER NÅ http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 9218/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringsforskrift - landlisten 20.08.2021 mm. - til kunngjøring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 8973/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringer i covid-19-forskriften - Fritak fra krav om innreisekarantene for utenlandske idrettsutøvere og støttepersonell som skal delta i Toppidrettsveka 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8875/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon til kommuner i forbindelse med distribusjon av hurtigtester http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 8867/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 8752/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringsforskrift - landlisten 13.08.2021- covid 19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 8735/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringer i covid-19-forskriften - grensepasseringer for barn med delt bosted og som dagpendler til grunnskolen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 8734/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringer i covid-19-forskriften - Midlertidig unntak fra enkelte innreiserestriksjoner ved reise til Svalbard http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8648/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nyhetsbrev om koronasertifikat http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8642/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - oppdatering av landlistene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8639/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendring - NHS covid pass fra England eller Wales http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8637/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften - landlisten og arrangement http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8593/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om forskriftsendringer i covid-19 forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8589/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om forskriftsendringer i covid-19 forskriften: landlistene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8588/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om karantenehotell og transport for utenlandske studenter som ankommer Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8587/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon til statsforvaltere og kommuner om strakstiltak ved OSL Gardermoen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8586/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev om videre håndtering av utbrudd med covid-19 og beredskapsnivå i kommunene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8584/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om forskriftsendringer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8582/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Webinar om "Test erstatter smittekarantene for barn og unge under 18 år" http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8563/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendring covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 7987/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 7973/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 7871/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til kommuner og helseforetak om vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 7868/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon til landets kommuner om innreise, testing og koronasertifikat http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7797/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 20/47932-694 Informasjonsbrev om Connect2Norway og forskriftsendring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 7662/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Vedrørende utenlandsstudenter og transport fra ankomststed. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7640/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i Covid-19- forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7630/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Beredskap for covid-19 høsten 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Adrian Cyril Trømborg Martin | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7624/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringer i Covid-19- forskriften om bla. karanteneplikt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 7580/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring av covid-19-forskriften - oppheving av ventekaranteneordningen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7427/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7364/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringsforskrift covid-19-forskriften - unntak for militært personell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7093/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endring av covid-19-forskriften - endring i vedlegg D http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7056/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Koronasertifikat - løsning for ikke-digitale brukere - informasjon til statsforvaltere og kommuner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 6982/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: 22.JUNI Endringsforskrift - fullvaksinert helsepersonell (002) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 6949/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 62 - Covid-19-håndtering (22.06.2021 - 08:03) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 6808/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kontaktregister for kommunelegefunksjonen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 6778/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendringer i løpet av helgen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 6749/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 18.06.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 6733/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendring som skal tre i kraft straks http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 6689/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Avklaring av smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 6666/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Avklaring av smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 6630/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 6619/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Om målretting av covid-19 tiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 6565/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringsforskrift http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 6271/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Purring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Rigmor Lauritsen | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 8925/2021 | Plan og byggesak ang. mottakeradresse ifb. eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victor Engmerk | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 8919/2021 | Plan og byggesak Klage Statnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 8704/2021 | Plan og byggesak Vedr. henvendelse http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Rigmor Lauritsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 8610/2021 | Plan og byggesak Hvor står saken http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Rigmor Lauritsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 8609/2021 | Plan og byggesak Statnett SF - klage på eiendomsskatt Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett - Lise Marie Evensen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 8541/2021 | Plan og byggesak Eierforhold på ungdomshus på Sund http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: anita jakobsen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 8529/2021 | Plan og byggesak Automatic reply: klage på eiendomsskatt Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett - Lise Marie Evensen | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 8510/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 79 - Covid-19-håndtering (07.09.2021 - 08:34) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 9803/2021 | Politisk sekretariat og arkiv klage på eiendomsskatt Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Marie Evensen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8509/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 78 - Covid-19-håndtering (31.08.2021 - 08:57) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9353/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eierforhold på ungdomshus på Sund http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Jakobsen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8485/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 74 - Covid-19-håndtering (17.08.2021 - 08:56) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 8748/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomskatt hytter på Kvarsvikvannet, gr nr 66 br nr 4. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Kvarsvik | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 8222/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 67 - Covid-19-håndtering (27.07.2021 - 07:28) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 8638/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statnett SF - klage på vedtak 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7454/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 69 - Covid-19-håndtering (02.08.2021 - 15:39) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8594/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-skatt vdr. 62/13 og 20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solbjørg Kibsgaard | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7098/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 72 - Covid-19-håndtering (10.08.2021 - 10:39) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8592/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7365/2021 | Organisasjon og personal Ny takst ang Statnett i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Evensen | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7061/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 66 - Covid-19-håndtering (20.07.2021 - 08:28) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 8583/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7362/2021 | Organisasjon og personal Statnett - Gildeskål kommune - Oppsummering fra møtet 8. juni 2021 .docx http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7041/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7359/2021 | Organisasjon og personal 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 65 - Covid-19-håndtering (13.07.2021 - 08:33) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 7867/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Takst Statnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7040/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 64 - Covid-19-håndtering (06.07.2021 - 09:02) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7631/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Magnus Kvamme | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 6917/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 050721 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 7602/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statnett - Gildeskål kommune - Oppsummering fra møtet8. juni 2021 .docx http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett - Lise Marie Evensen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 6813/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 280621 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7338/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Gildeskål - gjennomgang takstberegning http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 6802/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 210621 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7335/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7046/2021 | Organisasjon og personal Takst Statnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 6459/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 63 - Covid-19-håndtering (28.06.2021 - 07:55) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7328/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7044/2021 | Organisasjon og personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7043/2021 | Organisasjon og personal Rapportering og beredskap gjennom sommeren http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7092/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 6719/2021 | Organisasjon og personal Kommuneoverlege i uke 27-30 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7055/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring Eliassen Stig Ørjan 1/2 del av G/B 29/17 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eliassen Stig Ørjan | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 9928/2021 | Plan og byggesak Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 18.06.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 6727/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring Leksti Benedicte 1/2 del av G/B 29/17 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Leksti | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 9927/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 140621 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 6716/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 5903/2021 | Organisasjon og personal 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 61 - Covid-19-håndtering (15.06.2021 - 08:04) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 6487/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 5899/2021 | Organisasjon og personal ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signo Vivo | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 9869/2021 | Helse og omsorg Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 11.06.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 6318/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 5895/2021 | Organisasjon og personal Egenerklæring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Ludvigsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 9792/2021 | Plan og byggesak