Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no Avtale - G/B 74/11 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brita Øvrewold | Journaldato: 29.03.2020 | RegistryNumber: 2753/2020 | Teknisk drift Avtale - G/B 1/22 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Gjærde | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1749/2020 | Teknisk drift Avtale http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Johansen og Hildur Johansen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1727/2020 | Teknisk drift Avtale - G/B 17/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Korsnes | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1706/2020 | Teknisk drift Avtale - G/B 17/6 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Korsnes | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1705/2020 | Teknisk drift Avtale - G/B 19/2 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Langåsen | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1703/2020 | Teknisk drift Avtale - G/B 19/21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elveheim/Alten | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1702/2020 | Teknisk drift Avtale - G/B 54/30 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Ivar Pedersen | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1520/2020 | Teknisk drift Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 4258/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4230/2020 | Plan og byggesak Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 4356/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Skatteseddel 2020 - Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4207/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage eiendomsskatt eiendom ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4195/2020 | Plan og byggesak Utsendte munnbind og åndedrettsvern http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3708/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Grunnlag takst og skatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4193/2020 | Plan og byggesak Kvalitetskontroll av kommunens smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3706/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Spørsmål/klage E-skatt bolig/fritid Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4189/2020 | Plan og byggesak Til alle eldreråd http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3692/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage - eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4160/2020 | Plan og byggesak Ad klage på vedtak om produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Sande | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4018/2020 | Plan og byggesak HASTER: Ny statusundersøkelse med kort frist om status under Covid-19 til barnevernlederne http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3570/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage på utskrevet eiendomsskatt for 2020 - ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4158/2020 | Plan og byggesak Ad klage på vedtak om produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Sande | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3984/2020 | Plan og byggesak Møteprotokoll Levekårsutvalget 220420 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thrond Gjelseth | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3518/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage på eiendomskatt ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4152/2020 | Plan og byggesak Klage fra Lena Sande på vedtak om produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3963/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland 23. april 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3506/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage eiendomskatt ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4149/2020 | Plan og byggesak Ad klage på vedtak om produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Sande | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3496/2020 | Plan og byggesak Detaljert skatteseddel http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Blix | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4131/2020 | Plan og byggesak Ad klage på vedtak om produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Sande | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2654/2020 | Plan og byggesak Svar - ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4135/2020 | Plan og byggesak Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Ann-Solveig Hansteen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3476/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage på takst på eiendom ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4123/2020 | Plan og byggesak Smittervernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3427/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage/tilskudd http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Sande | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2531/2020 | Plan og byggesak Svar - Eiendom ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4113/2020 | Plan og byggesak Informasjon om korona-bedrageri rettet mot helseinstitusjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3424/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon fra Landbruksdirektoratet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2455/2020 | Plan og byggesak Svar - Skatteseddel http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4108/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 9 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (21.04.2020 - 07:02) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3417/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 969119994 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1785/2020 | Plan og byggesak Eiendomsskatt Reinskar http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars-Magnus Kvamme | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3943/2020 | Plan og byggesak Nytt tidspunkt for innrapportering av behov for smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3409/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 969703505 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1784/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage på eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3951/2020 | Plan og byggesak Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3386/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 918897224 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1783/2020 | Plan og byggesak Viser til brev ang. behandlet klage på eiendomsskatt av 16.04.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3953/2020 | Plan og byggesak Informasjon til Atomberedskapsorganisasjonen om skogbrann i Tsjernobyl-området http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodo Kommune - Silje Valberg | Journaldato: 19.04.2020 | RegistryNumber: 3374/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 997136160 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1782/2020 | Plan og byggesak Svar - Skattesedddel 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | Plan og byggesak Ny versjon stående ordre Salten Brann IKS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saltenbrann - Ronny A. Hagen Langfjord | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3369/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 884727332 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1780/2020 | Plan og byggesak Eiendomstakster http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3888/2020 | Plan og byggesak Referat fra møte mellom kommuner og Fylkesmannen 15.04. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3331/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 869123412 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1778/2020 | Plan og byggesak Klage vedr. eiendomsskatt 2020 G/B 79/8 Sandvik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3703/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 8 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (14.04.2020 - 14:35) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 3189/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 992953586 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1777/2020 | Plan og byggesak Skatteseddel 2020 - Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3597/2020 | Plan og byggesak Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 3165/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 969385104 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1776/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage - ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3447/2020 | Plan og byggesak Akuttbehov for smittevernutstyr? http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 3157/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 970582339 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1775/2020 | Plan og byggesak Svar - Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3439/2020 | Plan og byggesak Brev fra Hålogaland lagmannsrett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2975/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 969514877 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1774/2020 | Plan og byggesak Etterlyser grunnlag takst for eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Andreassen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3339/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen situasjonsrapport til DSB uke 13 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3120/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 996971651 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1772/2020 | Plan og byggesak Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3338/2020 | Plan og byggesak E-post: Smittevernutstyr i påsken http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lars Utne Haukland | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3117/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 912419967 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1771/2020 | Plan og byggesak Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3326/2020 | Plan og byggesak Redningsselskapets behov for smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3116/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 977513642 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1770/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage på Eiendomskatt på eiendom ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3309/2020 | Plan og byggesak Referat fra møtet mellom Fylkesmannen og kommunene 080420 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3115/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 996334538 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1769/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage på eiendomsskatt ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3307/2020 | Plan og byggesak Referat Fylkesberedskapsrådet 07.04.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3105/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 912243540 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1768/2020 | Plan og byggesak Svar - Skatteseddel 2020 - klage på takst http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3299/2020 | Plan og byggesak Åpning av barnehager og skoler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3100/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 992707410 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1767/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3293/2020 | Plan og byggesak Planleggingsscenario for smitteutbrudd i øysamfunn http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Asgeir Jordbru | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 3097/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 986234977 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1766/2020 | Plan og byggesak Ad sak om oppføring av boliger på gnr 19/12 - Seljeseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1603/2020 | Plan og byggesak Søker om forlengelse av festeavtale G/B 3/11 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Eliassen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3416/2020 | Plan og byggesak EIENDOMSSKATT http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgar Skorbakk | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3292/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland 07. april 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 3079/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Vedtaksbrev 969709759 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1765/2020 | Plan og byggesak Svar - Vedrørende eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 3291/2020 | Plan og byggesak Referat fra møte mellom kommunene og Fylkesmannen 1. april http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 3041/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Angående gnr/bnr 3/119 og 3/120 Storvik havn Einar Storjord http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Storjord | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 2102/2020 | Plan og byggesak Vedtaksbrev 969180146 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1764/2020 | Plan og byggesak Svar til Fylkesmannen angående ny informasjon i sak vedrørende gnr 19/12 - Seljeseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/55080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1392/2020 | Plan og byggesak