Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no E-post: VS: Oversendelse av forskrift etter rutine - isolasjon, karantene og test ved påvist smitte av virusvarianten omikron http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 13347/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Informasjon om ny virusvariant og endringsforskrift - landlisten 26.11.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 13317/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringsforskrift - innreisekarantene test mv. for reisende fra Sør-Afrika Namibia mm. - til kunngjøring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 13316/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringsforskrift - endringer i krav til test, test før ankomst og innreiseregistrering http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 13264/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 13158/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 191121 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 13145/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Fylkesberedskapsrådet 191121 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 13144/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 12939/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Presiseringer rundt testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 12622/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Presiseringer rundt testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 12621/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 05.11.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 12435/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Fylkesberedskapsrådet 05.11.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 12434/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: 21_29713-10Råd til landets kommuner om håndtering av økende covid-19 smitte og r 32385950_1_1.PDF http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 12433/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Kommunikasjonspakke til kommunene covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 12432/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Korreksjon vedrørende kontaktinformasjon for testing innen 24 timer etter ankomst Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 12431/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kontaktinformasjon for testing innen 24 timer etter ankomst Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 12430/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Til orientering - endret betegnelse på covid-19 i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 11863/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om oppfølging av svar på oppdrag 540 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 11723/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 221021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 11582/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Fylkesberedskapsrådet 221021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 11581/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Brev til landets kommuner om videreføring av nedjustert TISK http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 11544/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 11514/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Revidert rundskriv om testing etter ankomst til Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 11382/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Prioritering og bruk av selvtester http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 11319/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Orientering om vedtatte forskriftsendringer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 11117/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Brev til landets statsforvaltere og kommuner om forventningen til beredskap av smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 11088/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Nasjonalt koronasertifikat blir skjult, men er i beredskap dersom det trengs å hentes fram http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Erlann Mortensen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 10980/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Arbeidsgivere og vaksinasjonsstatus og testing http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 10735/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra Fylkesberedskapsråd 240921 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 10708/2021 | Politisk sekretariat og arkiv "Kommunepakke gjenåpning" informasjon fra Hdir, FHI og Udir http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 10641/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" og landlister mv. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 25.09.2021 | RegistryNumber: 10587/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Rettelse - Referat Fylkesberedskapsråd 240921 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 10570/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra kommunemøte 240921 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 10569/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til landets kommuner om nedjustert TISK http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 10264/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Covid-19-forskriften - § 5e Felles nasjonalt hjelpenummer for personer uten annen unik identifikator http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 10079/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat_Kommunemote_100921 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 10031/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forsendelse av Covid-19-selvtester i uke 37 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 9999/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra kommunemøte 27.08.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 9307/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringer i covid-19-forskriften - utvidelse av fritak for smittekarantene etter gjennomgått covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 9220/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: 21_33648-12 Råd til kommuner med presset kapasitet til håndtering av utbrudd - Ju 31776422_1_1.PDF - HASTER NÅ http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/75110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 9218/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Egenerklæring Lie Thormod G/B 90/41 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lie Thormod | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 13346/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Hjellmo Johnsen, Ingrid Jorun G/B 2/10, 2/18, 2/23 og 2/45 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Jorun Hjellmo Johnsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 13345/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Nymo Tove, 1/4 del av G/B 21/131 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Nymo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 13309/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Myrvoll Jon-Roger, 1/4 del av G/B 21/131 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon-Roger Myrvoll | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 13308/2021 | Plan og byggesak Kvittering for registrert konsesjonsforhold på 1/2-del av eiendommen 21/131 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Nymo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 13293/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Arva AS, G/B 87/27 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arva AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 13275/2021 | Plan og byggesak Registrering av konsesjonsforhold på eiendommen 87/27 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Karlsen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 13255/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 83/21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jakob Johansen - Eiendomsmegler 1 Nord-Norge | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 13175/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Larsen Eirik 1/2 del av G/B 1/12 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Larsen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 13135/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Trondsen Amanda G/B 89/12 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amanda Trondsen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 13133/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Stadssalg AS G/B 70/72 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/79024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stadssalg As | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 13132/2021 | Plan og byggesak Ad overtakelse av eiendom på Mårnes http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elsa Fredriksen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 13052/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 69/50 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Jorid Kvalnes | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 13030/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 62/5 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofi Pedersen Fiborg m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 13028/2021 | Plan og byggesak Gnr 70 Bnr 72 I Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Otto Nilsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 12999/2021 | Plan og byggesak Gnr 70 Bnr 72 I Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stadssalg - Stig Otto Nilsen | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 12953/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 25/54 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik André Simonsen - Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 12773/2021 | Plan og byggesak Registrering av "Egenerklæring om konsesjonsforhold" på eiendommen 1/21 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Larsen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 12610/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Løkkebakken Stig Morten, 1/2 del av G/B 72/238 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Morten Løkkebakken | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12559/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Løkkebakken Marianne, 1/2 del av G/B 72/238 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Løkkebakken | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12557/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 25/32 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom - John Helge Edvardsen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 12532/2021 | Plan og byggesak Registrering av konsesjonsforhold på eiendommen 72/238 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Løkkebakken m.fl. | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 12452/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 3/37 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Richard Hansen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 12412/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 21/104 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Fredrik Løvik | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 12129/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 46/95 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Notar - Asbjørn Ingebrigsten | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12135/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 16/30 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thrond Aasmund Gjelseth | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12131/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 90/18 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Renate Thomassen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12123/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 90/16 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Arne Thomassen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12120/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 1/42 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per-Jørgen Olsen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12041/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Inndyr Eiendomsutvikling As G/B 25/611 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inndyr Eiendomsutvikling As | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 12035/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Inndyr Eiendomsutvikling As G/B 25/82 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inndyr Eiendomsutvikling As | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 12034/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Inndyr Eiendomsutvikling As G/B 25/538 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inndyr Eiendomsutvikling As | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 12033/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Inndyr Eiendomsutvikling As G/B 25/436 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inndyr Eiendomsutvikling As | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 12028/2021 | Plan og byggesak Kvittering for registrert "Egenerklæring om konsesjonsfrihet" for eiendommene Gnr. 25, bnr. 82, 436, 538 og 611 i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre T. Lundal, Coop Nordland SA | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12017/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 15/65 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Gjelseth | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 11984/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 27/84 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jøran Johansen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 11983/2021 | Plan og byggesak Egenerklæringer Olsen Asle Kåre, 1/2 del av G/B 63/62 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Kåre Olsen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 11877/2021 | Plan og byggesak Egenerklæringer Staulvik Ståle Edmund, 1/2 del av G/B 63/62 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Edmund Staulvik | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 11875/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Gjelseth | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 11721/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Gjelseth Svendsgård | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 11693/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jøran Johansen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 11683/2021 | Plan og byggesak Konsesjonsfrihet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jøran Johansen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 11341/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 19/18 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 - Thomas Kvålsvoll | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 11298/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 72/2 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Belsom | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 11297/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 18/110_166 og G/B 20/53 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Olsen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 11296/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 18/110, 166, 53 og G/B 20/53 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edel Andreassen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 11291/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 7/21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagny Adrianssen Johannessen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 11287/2021 | Plan og byggesak Registrert egenerklæring for G/B 53/27 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Lid | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 11082/2021 | Plan og byggesak Eiendomsskatt på gnr. 29, bnr. 21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Pettersen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 12869/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagny Adriaenssen Johannessen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 11077/2021 | Plan og byggesak Eiendomsskatt på gnr. 29, bnr. 21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Pettersen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 12868/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring om konsesjonsfrihet - skjema og informasjon http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Olsen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 11070/2021 | Plan og byggesak Eiendomskatt hytter på Kvarsvikvannet, gr nr 66 br nr 4. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/78066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Tore Kvarsvik | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 12174/2021 | Plan og byggesak Takst for "Krokholmen AS" 82/4, 82/248 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 11822/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Bakklund Johanne, 1/2 del av G/B 52/143 og 144 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Bakklund | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 11019/2021 | Plan og byggesak Takst for "Krokholmen AS" 82/4, 82/248 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 30.10.2021 | RegistryNumber: 11821/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Wiik Bjørn Arne Hopen, 1/2 del av G/B 52/143 og 144 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Hopen Wiik | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 11018/2021 | Plan og byggesak Takst for "Krokholmen AS" 82/4, 82/248 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 11820/2021 | Plan og byggesak Egenerklæring Karlsen Terje Arne, G/B 90/10 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/76908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Arne Karlsen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 11016/2021 | Plan og byggesak Takst for "Krokholmen AS" 82/4, 82/248 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/77711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 30.10.2021 | RegistryNumber: 11819/2021 | Plan og byggesak