eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7180/2020 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag
9355/2020 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Salten-strategier 2020-2024
9787/2020 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Storvik havn
9736/2020 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill til utforming av fremtidig vgs-tilbud for Meløy vgs, studiested Inndyr
9768/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kommunikasjonspakke til kommunene Fylkesmannen - Stine Gabrielsen
9766/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste Ivar Karlsen
9764/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Eierandel på G/B 72/207 Stein korneliussen
9743/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Ferdigattest Gnr 72 Bnr 222 KB Bygg as
9742/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad Prøven transport
9745/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Endelig søknad om forhøyning akseltrykk pga trafo Proventransport - Odd-Are Skogstad
9654/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9679/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Protokoll fra oppmålingsforretning på eiendommen G/B 62/6 den 14.10.20 Eva Steen Johansen m.fl.
9744/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kart droppunkt Sandhornøy Eva Larsen
9616/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om skjenkebevilling fra UL Sandhornet - 31.10.20 Lutefiskaften NORDLAND POLITIDISTRIKT m.fl.
9758/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS 06.11.20 Salten brann
9760/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Salten Brann IKS SALTEN BRANN IKS
9755/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende høring - dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen G/B 27/15 Sund SAMEDIGGI / SAMETINGET
9737/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse - Varsel om oppstart - Reguleringsendring Sørarnøy havn i Gildeskål kommune - Nordland fylkes fiskarlag
9757/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen, utvidelse av parkeringsplass på G/B 15/12 Oterstranda SAMEDIGGI / SAMETINGET
9756/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forespørsel vedr. klage - Vigdis Annie Nilsen FYLKESMANNEN I NORDLAND
9763/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9319/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet G/B 3/1 og 41 Ann-Marit Andersen
9687/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på vedtak om pålegg - internkontroll og planer for drikkevannsforsyningen i Gildeskål kommune MATTILSYNET
9670/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd Lokalutvalget Sørfjorden/Forstranda
9671/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om spons for Framnes misjonsløp 2020 Signe Birkeli
9706/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Konsesjon Knut Erik Andreassen
9749/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 12.10.20 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
9574/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Informasjon *****
9721/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Korrigert referat kommunemøte Fylkesmannen - Erlann Mortensen
9720/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Nyhetsbrev høsten 2020 Valgdirektoratet, noreply@valg.no
9719/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Valg og smittevern Valgdirektoratet, noreply@valg.no
9713/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet
9712/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett Elias Blix vei 112B Nordlandsnett
9698/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Ad eiendomsgrenser Ulf Christensen
9696/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Gildeskål kommune Brønnøysundregistrene
9694/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Språkrådet etterlyser høringsuttalelser - navnesak Hallskjæret/Hattskjæret Språkrådet
9693/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Referat kommunemøtet 15.10.20 Fylkesmannen - Lise Blix Olsen
9692/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Innholdet i innreisekarantenen i covid-19-forskriften – turister/besøkende i Norge Fylkesmannen - Eli Løkken
9162/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Ang. eiendommen gbnr. 25/374 i Gildeskål - Peter Vik Kari Bente Jørgensen
9164/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Ang. eiendommen gbnr. 25/374 i Gildeskål - Peter Vik Kari Bente Jørgensen
9734/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vedtak - avkjørselstillatelse fra fv. 7450 - fritidsbolig G/B 78/2 Følvika NORDLAND FYLKESKOMMUNE
9689/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold på eiendommen G/B 41/12 i Gildeskål kommune Marit
9733/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet Region Nord
9711/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett Elias Blix vei 112A Nordlandsnett
9680/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Protokoll fra oppmålingsforretning den 14.10.20 på eiendommen G/B 62/6 - nausttomt Magne Henri Olsen m.fl.
9735/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vedtak - delvis medhold i krav om dekning av saksomkostninger FYLKESMANNEN I NORDLAND
9397/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oppmåling i Oldervika Arve Hansen
9717/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Ad eiendomsgrenser Ulf Christensen
9483/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oppmåling på Finnes 08.10.20 - utmarksgrenser Ann-Torill K. Nordvik
9727/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Samtykke til å la seg velge til vara til Kontrollutvalget Oddlaug Didriksen
Versjon:5.2.2