eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1752/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Avtale Sceneinstruktørorningen Ytre Salten - til signering Nordland fylkeskommune
1744/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Lokaler i september ifm valg Arnøyene lokalutvalg- Svein-Jarle Ludvigsen
1735/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester. KS kompetansenettverk e-helse Nord, nordre Nordland
1731/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Trusselbildet knyttet til vaksinasjon mot Covid-19, varsel fra NSM Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
1725/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Veilyslinje Skålsvik frakoplet under stormen "Frank" Nordlandsnett
1718/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Purring: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Trine Ytterstad
1716/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Purring: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Trine Ytterstad
1714/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Purring: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Trine Ytterstad
1712/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Booking ordrebekreftelse Bring Booking
1393/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1761/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Sylvi Anita Johnsen
1756/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Britt Janne Eriksen
1751/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Særutskrift Eldrerådet - Årsmelding 2020 NN
1760/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Siri Berg Formo
1754/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 15.02.-31.03.21 80% Inndyr barnehage Vigdis Eilertsen Nysted
1734/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Deres søknad om OVF-midler 2021 - Utviklingsprosjektet Gildeskål kirkested sendt fra en enhet i Den norske kirke Den Norske Kirke
1759/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos institusjon Kate Seljeseth
1758/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 01.02.-31.12.21 Inndyr barnehage Heidi Katrine Arntsen
1755/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 20.02.-30.09.21 20% Ungdomsklubben Anette M Holand-Nilsen
1740/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev U.off. jf. offentleglova §21 Referat fylkesberedskapsråd 12.02.21 Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
1733/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Søknad på tilskudd - "pilgrim i nord" - restart av Gildeskål som motor i arbeidet Opplysningsvesenets fond
1724/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev ***** *****
1561/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Melding om vedtak GJFF
1570/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1590/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Søknad skiltplan Inndyr skole og kulturhus STATENS VEGVESEN
1566/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Høring - dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av nytt driftsbygg med mer i Nordvågen - Gildeskål STATSFORVALTEREN I NORDLAND m.fl.
1560/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1568/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1564/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Informasjon om økning av avgifter på alkohol og div. annen informasjon. U L FREMSKRITT m.fl.
1542/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Melding om vedtak Grete Håkonsen Coldevin
1541/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Dispensasjon snøscooterkjøring Bodø og Omegns Turistforening, G/B/F 93/1/68 BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING
1729/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Veilyslinje Skålsvik frakoplet under stormen "Frank" Nordlandsnett
1727/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Revidering av Strategisk Næringsplan Sjofossen næringsutvikling
1726/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev ***** Angelladvokatfirma - Thomas Benson
1722/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave 2020 HARALD OLAUSSEN AS
1721/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave 2020 Nærbutikken Sørarnøy
1516/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1513/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1390/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse oppføring av bolig Sandhornøy gnr 73 bnr 57 KB BYGG AS m.fl.
1581/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1704/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Søknad om Løyve Dagfinn Halvorsen
1701/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Til matrikkelfører - Melding om rettskraftig og tinglyst sak Salten jordskifterett
1696/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Referat kommunemøte 12.02.21 Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
1688/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Oppsigelse av hybel på Myrvang hybelhus - hybel nr. HO102 Jacobsen Veronica
1687/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Veilys på sørarnøy Lena Hansen Svendsen
1685/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Forespørsel om hybel til framtidig vgs-elev Grete Nytrøen Kvavik
1678/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Oppdaterte tegninger til byggesøknad fritidsbolig Sørarnøy Berit Strøyer Aalborg
1675/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev 20/8911-8 Svar på spørsmål om oppfølging av vilkår dispensasjon Coop Inndyr (saksnr. i Svv 19/128439-5) - Gildeskål kommune Odin1 - Svein Erik Amundsen
1668/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Søknad om midler fra Bolystfondet IL Strandkameratene v/Ole-Martin Borgan
1663/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev E-post: Fwd: ONSDAG 17. februar: Invitasjon til webinar om kommunikasjon med innvandrermålgrupper om korona Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård
Versjon:5.2.2