eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4441/2020 20200529 29.05.2020 Saksframlegg/innstilling Parkeringstillatelser for forflytningshemmede
4556/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 250520 Marit Elise Solbakken
4553/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Levekårsutvalget 270520 Thrond Gjelseth
4543/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Merhawi Bieday Helge Førde
4539/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Skatt Arctic Seafood Group AS Arcticsg - Nicolaj Weiergang
4536/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Plan og eiendomsutvalget 260520 Petter Jørgen Pedersen
4560/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev "Tilbud rekruttering rådmann Gildeskål” De4 - Rune Frøyslie
4550/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Angående regodkjenning trafikksikker kommune Tore Jeremiassen
4549/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Angående regodkjenning trafikksikker kommune Tore Jeremiassen
4559/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilbud rekruttering rådmann Gildeskål Bedriftskompetanse - Linn Beate Sollund-Walberg
4558/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilbud om bistand fra NNL: Rekruttere ny kommunedirektør/ rådmann Nnl - Rune Madland
4554/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fellingsrapport 2019 Hjorteviltregisteret
4544/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse 193/ 19 Leif Helge Kristensen
4537/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilleggstomt Våg Kristine Karlsen
4484/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4457/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Registrert konsesjonsvedtak for G/B 25/45 Thomas Busch Fallmyr
3828/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Godtgjøring kommunalteknisk vakt Terje Skogsaas m.fl.
4532/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Plan og eiendomsutvalget 260520 Kenneth Norum
4505/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 250520 Kjell Ronald Norum
4498/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Invitasjon til generalforsamling i Sjøfossen næringsutvikling Sjøfossen Næringsutvikling
4486/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om dsp fra rekkefølgebestemmelsene Frode Isaksen
3642/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Omdømmepris 2020
3479/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024
4533/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Informasjon om sommerjobbtilskudd 2020 Nfk - Kathrine Schjem
4521/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Retur Kjørebok 2019-2020 Lorents E. Lorentsen
4513/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anlegge parkeringsplass G/B 25/102 GILDESKÅL MARINE CENTER AS
4528/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Klage over vedtak om fradeling av bygninger på G/B 11/2 - Valle ANGELL ADVOKATFIRMA AS
4527/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedtak - Tillatelse til kryssing av fv. 838 - G/B 201/1 - Inndyr - Gildeskål kommune NORDLAND FYLKESKOMMUNE
4526/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Fiskerifaglig uttalelse - søknad om ny/midlertidig akvakulturlokalitet Mulnesodden Sør FISKERIDIREKTORATET
4520/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 19.05.-31.08.20 20% Åpen omsorg fastlandet Margareth Grovassbakk
4518/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - ny grunneiendom G/B 70/7 Tore Bjørn Laugsand
4516/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Retur Kjørebok 2019-2020 Geir Nikolaisen
4515/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Gravemelding G/B 72/137 Gildefjell AS
4514/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering - utlysning av stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Gibos
4522/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - ny grunneiendom G/B 2/27 Ørjan Andresen
4519/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Retur Kjørebok 2019-2020 Jarl Skogli og Vibeke Halvorsen
4511/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak om dispensasjon i strandsonen og fra om regulering - utvidelse av parkeringsplass ADVOKAT TERJE KVARSNES AS
4507/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av garasje Odd Even Olafsen
1441/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kjøp av tomt til uteareal for barnehagen på Sandhornøya
4504/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Godkjenning av forandringer tellende areal ihyi jaktfelt I Sandhornøy Bestandsplanområde Sandhornøy Bestandsplanområde
4500/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oppsigelse - ***** ***** Kinga Wojtkiewicz
4491/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** Gale Soliven
4489/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av kommunal planstrategi
4347/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Avtale om salg av Solvikhaugen for boligutvikling.
4198/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering - utlysning av undervisningsstilling Nygårdsjøen oppvekstsenter
4173/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget
4297/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Gravemelding for G/B 82/290 og 331 Alf Arntzen
4292/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 STATENS VEGVESEN
4291/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Ukentlig rapport til Fylkesmannen i Nordland - 18.05.2020 Fylkesmannen i Nordland
3871/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering av stillingstittelen rådmann
Versjon:5.2.2