eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
576/2017 20170524 24.05.2017 Saksframlegg/innstilling Endring av skolestruktur i Gildeskål kommune
4011/2017 20170524 24.05.2017 Saksframlegg/innstilling Gildeskål kommunes kulturpris 2017
4797/2017 20170524 24.05.2017 Saksframlegg/innstilling Bygging av omsorgsboliger med heldøgns tjenester
2659/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Prioritering av investeringsprosjekt
3216/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for å bygge med takvinkel på 32 grader i stede for 27 grader.
4017/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra tillatte byggehøyde høyde for bygging av naust.
4528/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra arealplanen for legging av kommunal vannledning fra Vågsosen havn til Vasseliheia boligfelt
4568/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Finnvikhaugen II reguleringsplan
4561/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Solvikhaugen boligfelt, planID: 1838-201506
4574/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til etablering av ferskvannsdepot i sjø ved Stjernåga
4503/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av stemmestyrer valg 2017
4525/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik
4531/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for anlegg av Blix-stien
4205/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2. halvår 2017
4148/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om å fradele våningshuset på eiendommen gnr 18 bnr 4 - Gjelset
3755/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggsareal til parkering på G/B 53/14
3609/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggsareal til boligformål G/B 70/3 - Hustad
4699/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Kommunal forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune
4867/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Besøk i offentlige bygg på Sandhornøy og på Nygårdsjøen
4319/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen
4215/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om disp. fra reguleringsplankravet i område B42 i arealplanen for fradeling av boligtomt på eiendommen G/B 26/5
4466/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Lokalisering av flytebrygge i strid mot reguleringsplan, Sørarnøy havn
4484/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av forhåndsstemmemottakere valg 2017
4577/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kulturmidler 2017
4618/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Masseuttak Moan Skaugvoll, PlanID 1838-201301
4610/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om Dispensasjon for å bygge garasje og for å plassere gammelt lite nordlandshus til uthus på eiendommen GNR 27 BNR 13 Doktorgården på Sund
4612/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Evy og Roar Bergli om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om størrelse på naust - Hustad
4627/2017 20170523 23.05.2017 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse Reguleringsplan Buberget hyttefelt på Oterstranda
4837/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Veilys Nordarnøy Per Hasse Anderssen
4824/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Gravemelding G/B 73/6 Sundsfjord Din Kontortjeneste AS
4823/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Svar på søknad om avkjørsel fra fv. 838 til bolig - gnr. 26 bnr. 5 - Gildeskål kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen
4819/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Gravemelding G/B 72/170 Sundsfjord Din Kontortjeneste AS
4806/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev 17/33426 Bestilling av stemmesedler - Stortingsvalget 2017 - bestillingsfrist 22.05.2017 Nordland fylkeskommune
4805/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Oversendelse av dokumenter Frank - Håvard Storvik
4787/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Finnesveien Per Ivar Svendsen
4786/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Forstrandveien 1 Frank-Håvard Storvik
4784/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Retur kjørebok 2016-2017 Jon-Erik Pedersen
4783/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Tilbud fra Gildeskål Graving og Transport AS Gildeskål Graving og Transport AS
4781/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Fwd: Grensejustering gnr72/133 Olaf Antonsen
4779/2017 20170522 22.05.2017 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av naust og kai - gnr 50 bnr 24 Nordland fylkeskommune
4500/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Annonse - Ledig 100 % stilling som Pedagogisk leder og 100 % stilling som barnehagelærer - Inndyr barnehage FRANTZ AS
4511/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Annonsetekst - Ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut i flyktningetjenesten - Gildeskål kommune FRANTZ AS
4506/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Annonsetekst - Ledig stilling - 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider - ledige vikariater - Inndyr barnehage FRANTZ AS
4555/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Annonse - Inter utlysning, ledig stilling - renholder, 50 % stilling Inndyr barnehage og 16,6 % stilling Sandhornøy skole og barnehage Til intern utlysning
4775/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Avtale om slått og stell av grøntarealer HANSI'S HAGE HJELP JOHAN HERMAN VALKE
4778/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbud på oppdrag. ref 2017/509 Gildeskål Vekst
4738/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbakemelding Monica Jakobsen Gemanius
4756/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev ***** ***** ***** *****
4736/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Ang. fradeling fra eiendommen G/B 84/9 Jim Arne Løkås
4730/2017 20170522 22.05.2017 Utgående brev Våg Nordlandsnett
Versjon:5.2.2