eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7180/2020 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag
9355/2020 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Salten-strategier 2020-2024
9847/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Korrigert møteprotokoll fra kommunestyrets møte 131020 Bjørn Magne Pedersen
9843/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Budsjettmøte Salten IUA Saltenbrann - Bent F Sollund
9841/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Turnustjeneste for fysioterapeuter fra august 2021 til august 2022 - anmodning om turnusplasser i Nordland Fylkesmannen i Nordland
9835/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Overtagelse av eiendom gnr: 71 Bnr: 20 Anders Kirkeby
9819/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Mellomlagring av sprengsteinsmasser - Hestøysundet Sørarnøy Søriparten Utbygg AS
9818/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Møteprotokoll Plan og eiendomsutvalget 201020 Kenneth Norum
9816/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad fra UL Vårsol om skjenkebevilling 31.10.20 Pubkveld Nav
9808/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 Valg
9807/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Overtagelse av eiendom gnr: 71 Bnr: 20 Anders Kirkeby
9806/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Behandlingstid - søknad om støtte fra Daniel Danielsen og hustru Lotta, født Norum legat
9809/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev COVID 19 - referat fra skype-møte - kommunene - Nordlandssykehuset Nordlandssykehuset
9859/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Bekreftelse fra Fylkesmannen på mottak av Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen somatisk helsehjelp Fylkesmannen - Postmottak FMNO
9839/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Feil i veileder om delegering av rettigheter til KS - Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister Ks - Modernisert Folkeregister
9850/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Byggesøknad oppføring av tilbygg G/B 64/15 Synøve Pedersen
9814/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling fra UL Sandhornet - 31.10.20 Lutefiskaften Nav
9815/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad fra Grendelaget Nordlys om skjenkebevilling 31.10.20 - Pub m/live musikk Nav
9826/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9810/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av eksisterende hytte fra eiendommen G/B 3/4 ved Storvikvatnet - Anne Marie Angell Anne Marie Angell
9813/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Maria Lekanger Kirkesæther
9854/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 19.10.-31.12.20 82,63% Åpen omsorg Fastlandet Abbas Mohamed
9852/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Egenerklæring Antonsen Tore Robert, G/B 83/11 , 23 Tore Robert Antonsen
9853/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Egenerklæring Korneliussen Stein Ronny, G/B 72/207 Stein Ronny Korneliussen
9855/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Egenerklæring Rørnes Tore Eivind, G/B 72/208 Tore Eivind Rørnes
9836/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Turnustjeneste for fysioterapeuter fra august 2021 til august 2022 - anmodning om turnusplasser i Nordland FYLKESMANNEN I NORDLAND
9714/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
9858/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Signo - Maja Skarsbø
9851/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tilsettingskontrakt 100% Gibos Berg Randi
9798/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Møteprotokoll Formannskapet 131020 Ida Karine Heen
9796/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Møteprotokoll Formannskapet 131020 Bjørn Magne Pedersen
9794/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak G/B 66/10 oppføring av fritidsbolig MG Mestergruppen arkitekter
9790/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister Ks - Modernisert Folkeregister
9783/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Møteprotokoll Kommunestyret 131020 Ola Kaldager
9778/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Protestskriv Arnøyene Lokalutvalg
9776/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge ved Sandnes slip i Gildeskål Nordland Fylkes Fiskarlag
9773/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 27 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (19.10.2020 - 13:37) Fylkesmannen - Stine Gabrielsen
9770/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Klage på avslag vedr bruk av Gildeskål kulturhus 31.10 Anette Holand Nilsen
9789/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Julemesse 8. klasse Inndyr skole
9795/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev UL Skjærgården -Søknad om endring av skjenkestyrer for skjenkebevilling. UL SKJÆRGÅRDEN
9781/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Sjenke ansvarlig UL Skjærgården Sørvær Postmottak
9722/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9775/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2020- pass og stell av barn Skatteetaten
9797/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avvik ***** ***** ***** ***** ***** NORDLANDSSYKEHUSET HF
9787/2020 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Storvik havn
9736/2020 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill til utforming av fremtidig vgs-tilbud for Meløy vgs, studiested Inndyr
9800/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Innspill til utforming av fremtidig vgs-tilbud i Nordland Nordland Fylkeskommune
9771/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Svar på søknad - barn og unge med behov for langvarig sammensatt oppfølging Gildeskål Fylkesmannen i Nordland
9647/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9768/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kommunikasjonspakke til kommunene Fylkesmannen - Stine Gabrielsen
Versjon:5.2.2