eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
669/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og plankrav for utvidelse av biloppstillingsplass, gnr 15/12 - Oterstranda
9963/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 3 bnr. 1 i Storvik
10171/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
10071/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Forprosjekt Tøa vannverk
9022/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Bolystfondet - søknad fra Sørarnøy skole og barnehage
9004/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Coop Prix, Inndyr - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.
8916/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling av detaljregulering for Sørarnøy havn, planID 202001
9675/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden
9814/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt på Lekanger
9751/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal
9889/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Limskjærneset hytteområde for fradeling av hyttetomt og bygging av adkomstvei
8032/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra U/L Skoglund om dispensasjon fra arealplanen for bygging av grillhus i Skjellvika - Sandhornøy
9822/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Bolystfondet - søknad fra Gildeskål sportsskytterklubb
9820/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Bolystfondet - søknad fra Gildeskål sokn
9819/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Bolystfondet - søknad fra Saura kirkes venner
9817/2021 20210921 21.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra plankrav i arealplan og byggegrense mot sjø for oppføring av hytte og naust i Mevika - ny behandling
9772/2021 20210920 20.09.2021 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
10238/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tildeling bolig Cosmin-Marian Smeu
10220/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Kart Nordarnøy Geografen - Håvard Berg
10204/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om Bolystmidler Gildeskål Rammeverksted
10193/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Legeforeningen v/Susan Kugel
10192/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gildeskal Kommune - John Olaf Johansen
10188/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Jordbuksveien på Sandhornøya John Egil Thommesen
10186/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Opplysningene mine Line stenersen
10235/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** *****
10218/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I NORDLAND
10231/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** *****
10224/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10203/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Reiseutgifter i forbindelse med covid-19 vaksine *****
10196/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10199/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Retur Kjørebok 2020-2021 Bjørn A. Sandberg
10181/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Nabosamtykke sak 2021/570 Soketorget - Åge Jørgensen
10178/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Angelladvokatfirma - Thomas Benson
10167/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ang. Asfaltering Kvithammarlia Britt Oline Henriksen-Larsen
10227/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Nabovarsel Hege Gyldenhav
10116/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vei Hustad Ertenvåg Bygg & Maskin m.fl.
10053/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på nabosamtykke Åge Jørgensen
10169/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad på renholdsjobb *****
10165/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling 02.10.21 UL Havgull
10237/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
10236/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10233/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Oversendelse av rettsbok - sak 20-165988RFA-JSAL Solheim Salten jordskifterett
10232/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** *****
10201/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte E24
10113/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Sjekk vanntrykk boligfelt Vardhaugen. Jan Sverre Wiik
10115/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Ang. Asfaltering Kvithammarlia Britt Oline Henriksen-Larsen m.fl.
1912/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** *****
10123/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Utvidelse anneks Skaugvolløya 53 Ronny Robertsen
10112/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Invitasjon og påmelding til Dialog- og partnerskapsmøtet 2021 Nordlandssykehuset
10101/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kontonummer og vedtak - kan du/dere sende meg? Essensi - Berit Anne Laastad
Versjon:5.2.2