eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6303/2020 20200703 03.07.2020 Saksframlegg/innstilling Uttalelse vedr. ferjerute Sund-Horsdal-Sørarnøy
6115/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-175 Nordlandsnett
6114/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-170 Nordlandsnett
6113/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-169 Nordlandsnett
6111/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-173 Nordlandsnett
6092/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedrørende deres søknad på tilskudd for aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere med heldøgns bemanning. Helsedirektoratet
6090/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Stenging av vann. Gn/Bn 25/202 Willy Hansen
6088/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Manglende/feil gateadresse på 1838-3/18 Strandveien, Storvik Robert Wilhelmsen
6086/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 20/3501-1 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kmd Dep - Lian Sissel
6077/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rundskriv - Skjønnsmidler 2021 Fylkesmannen i Nordland
6045/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Purring - Sørarnøy Almenningskai Gildeskål kystlag v/Geir Falch
5581/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 21/107 Skaugvoll Caravan og Camping AS
5559/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Polar spot AS - G/B 46/29 , 3 - Befaring - Avvik må lukkes - Varsel - Pålegg om retting, tvangsmulkt eller forelegg POLAR SPOT AS
5605/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tilbakebetaling oppmåling Arne Rafaelsen
5960/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Nabovarsel - utvidelse av varmepumpehuset Eirik Jan Torbergsen m.fl.
5908/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Viser til brev fra dere datert 28.05.20 May Brith Sandnes m.fl.
5896/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning på eiendommen G/B 82/32, den 24.06.2020 Eivind Aalborg
5918/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar- innsynsbegjæring smittevernutstyr Vg - Camilla Fredstad Huuse
5917/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på G/B 82/396 Lars Jørgen Mortensen
4546/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar til søker angående Søknad om endring av gitt tillatelse 193/ 19 Leif Helge Kristensen
5884/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
6119/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Sørarnøy havn DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
6110/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-172 Nordlandsnett
6107/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-176 Nordlandsnett
6100/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Korona-camping-tilsyn - Kjellingstraumen Fjordcamp HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS
6099/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Korona-camping-tilsyn - Sandhornøy camping HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS
6094/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 01.08.-31.12.20 36% Sørarnøy skole og barnehage Thea Furuseth Johansen
6122/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bli Med - Aktiv fritid for alle Bufdir
6120/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Leve hele livet - vi minner om FYLKESMANNEN I NORDLAND
6117/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev - Den kulturelle spaserstokken 2020 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
6109/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-171 Nordlandsnett
6106/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-174 Nordlandsnett
6073/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for 5 søndager mellom 05/7 - 02/08-2020. JONBRYGGA AS
6062/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 20.06.20 - 100% kommunedirektør Marianne Stranden
6049/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad fra Lykkens prøve, Sandhornøy, om skjenkebevilling den 18.07.2020, offentlig sommerfest. Politiet - Mari-Ann Elde
6048/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilsettingskontrakt 100% Servicetorget Selamawit G. Tesfagabir
6047/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - påminnelse om foreløpig rapportering pr. 1. september FYLKESMANNEN I NORDLAND
5276/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ting som bør repareres ved leiligheten til Solfrid Hansen. Ann-Helen Hansen
5195/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om hybel på hybelhuset. Elisabeth Johannessen
5852/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel Anne Ringen Pedersen
5826/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 91/16 Eiendomsmegler 1 Nord-norge
5801/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 91/14 Jeanette Evenrud Skau
5798/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet G/B 52/66 DNB Eiendom
5786/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 73/85 Adrian Arntsen
5781/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Informasjon og skjema for å søke om fradeling Hans Robert Johansen
5777/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Leie av hybel for en kortere periode Gifas
5763/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Informasjon og skjema for å søke om fradeling Dag Einar Antonsen
5757/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar - Fa.Harald Olaussen AS, Pelleriet - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024. HARALD OLAUSSEN AS
5751/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar -Arnøy Brygge AS - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024. ARNØY BRYGGE AS
5750/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtektsendring Gildebo boligstiftelse GILDEBO BOLIGSTIFTELSE
Versjon:5.2.2