eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11165/2020 20201125 25.11.2020 Saksframlegg/innstilling Ny vurdering av pris ved salg av næringstomt til Vågsosen Marina (SUS)
9572/2020 20201125 25.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om erverv av Storvik oppvekstsenter fra ungdomslaget UL Lys
11198/2020 20201125 25.11.2020 Saksframlegg/innstilling Etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler
11209/2020 20201125 25.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Salmatek eiendom (SUS) om kjøp av tomt til næringsformål på Inndyr
10887/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Werner Tvenning om disponering av areal i Storvik havn
10819/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til ny brannordning for Gildeskål kommune
8405/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Kompetanseplan Gildeskål kommune 2020 - 2024
11069/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til kystrenovasjon, tiltak mot marin forsøpling
11068/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Etterlysing av avgjørelse i sak Karin Rønnåbakk
11067/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppdatert mal for kommunerapportering Fylkesmannen - Tom Mørkved
11061/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll Levekårsutvalget 181120 Kine Helén Oldervik
11060/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll Levekårsutvalget 181120 Thrond Gjelseth
11052/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Postmottak HOD
11066/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Nøkler Walter Pedersen
11065/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ukentlig rapportering til Fylkesmannen i Nordland - 20.11.2020 Fylkesmannen i Nordland
11041/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Retur kjørebok 2019/2020 Jarle Valter Drevland
11032/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innspill til budsjett Utdanningsforbundet Gildeskal
11029/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Sjekkliste for avlevering av personregistermateriale Nfk - Ida Merethe Jensen
10888/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
10872/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10889/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
11040/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I NORDLAND
11010/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetaling trafikksikkerhetsmidler - fysiske tiltak - Veglys Nygårdsjøen NORDLAND FYLKESKOMMUNE
10953/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev landingsplass for redningshelikopter Sør-Arnøy Nordlandssykehuset
10956/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev landingsplass for redningshelikopter etter ny kai N950 - Johan E. Andreassen m.fl.
10922/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Veilys Mellomsandnes. Linda Hansen
11039/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversendelsesbrev - oversendelse av forslag til kommunalt saksfremlegg (IKS-saken) Salten Brann IKS
10893/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oteråsveien 17 - sak 2019/760 Helge Ullestad
10933/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding til tiltakshaver Helge Ullestad m.fl.
10920/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Veilys over mellom Langholmen og Sørvær i Fleinvær Henrik Wold
10886/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding Stokkbruvik Ivar Karlsen
10883/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tilbygg Stokkbruvika Ivar Karlsen
10881/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding sak 2020/751 Ivar Karlsen
11007/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling for lukket selskap 05.12.2020. Politiet - Mari-Ann Elde
10878/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om skjenkebevilling for lukket selskap 05.12.2020. NORDLAND POLITIDISTRIKT m.fl.
10890/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO - plass - ***** ***** Lisbeth Beate S Johansen
11013/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende - Samling etter landsomfattende tilsyn pbrl. kap. 4A Fylkesmannen - Søreng, Mathilde
10870/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10842/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10841/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Delegert vedtak - Ledig stilling som aktivitør ved GIBOS - 50 % fast stilling - Helse og omsorg Alle
11008/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling for 04.12.2020. Politiet - Mari-Ann Elde
11006/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev PT Lena Sande
10994/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev ***** ***** *****
10983/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Historiske byggesaker Aslak Bakke Kvinlog
10970/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20.07.2018 Jan Arntzen
10963/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om driftsstøtte til studiesenteret for 2021 Kig
10951/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev LeasePlan ordrenr. 3596460 - Leveringsbekreftelse fra LeasePlan Norge AS til Gildeskål kommune Leaseplan - LeasePlan Norge AS
10950/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev LeasePlan ordrenr. 3596458 - Leveringsbekreftelse fra LeasePlan Norge AS til Gildeskål kommune Leaseplan - LeasePlan Norge AS
10803/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10741/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev ***** ***** *****
Versjon:5.2.2