eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6085/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Nytt låssystem kulturhuset
6333/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skarvhammarbukta hytteområde for anlegg av gangsti og utvidelse av parkeringsplass
6178/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Leif-Trygve Nyheim om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for bygging av bolighus på Mårnes
6048/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, planID 202001
6181/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Sissel Følling Eilertsen om dispensasjon fra arealplanen for bygging av bolighus på Mårnes
5871/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra arealplanen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal
6336/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust, ATV-vei med mer - Tinnan
5822/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Klage fra Jan Willumsen på avslag på søknad om fradeling av eiendommens våningshus - Kjelling
4855/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen havn for utlegging av flytebrygge
5561/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt med formål parkeringsplass - Sørarnøy
5836/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for å legge ut flytebrygge ved Nærbutikken Sørarnøy
6157/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealplan og byggeforbud langs sjø for oppføring av atelier/visningsrom Sørvær i Fleinvær
6177/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot vann for å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden
5948/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Sandvik Havn AS om dispensasjon fra reguleringsplan for mindre omlegging av veitrasè
6268/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Organic Seafarm AS om etablering av torskeoppdrett på lokalitet Forstranda
5884/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon landingstillatelse med helikopter, Runar Mygland Eilertsen, 93/1/86
6457/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora - Stjernåga vannverk, prøve: LAB21-111465 Labora
6441/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev leie bolig i Nygårdsjøen Dorota Slomian Johansen
6424/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Samtykke Inndyr skole- Håvard Christensen
6416/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Byggsøk Norge
6385/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Høring - dispensasjon fra reguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn for mindre justering av vei Nfk - Martinus A Hauglid
6370/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Leie av kulturhus, uke 36 og 37 Kig
6368/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Langsandfestivalen AS SOL - Sammen om Langsanda
6366/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Nabovarsel - Gildeskål - Sørfinnset Inger Marie Holm
6365/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Nabovarsel - Gildeskål - Sørfinnset Tord Kolstad
6364/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Møteprotokoll Formannskapet 100621 Gildeskal Kommune - Bjørn Magne Pedersen
6349/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Samtykke til valg -Ungdomsråd Nygårdsjøen oppvekstsenter - Randi Johnsen Myrvoll
6348/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Byggetillatelse 2020/570, innmåling av bygg Ronny Hermansen
6347/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Valg av ungdomsråd 2021/2022 Inndyr skole - Håvard Christensen
6343/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Vedrørende heftelser på gnr. 25 bnr. 475 i Gildeskål kommune Advokat Aga
6342/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Oversendelse av komplett reguleringsforslag Sørarnøy havn (PlanID: 202001) Ramboll
6341/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om å støping av båtoppsett Sørfugløy Sørfugløy velforening
6340/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Leie bolig Nygårdssjøen? Bente Lorentzen
6372/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i utmark Magne Haugen
6389/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Annonsetekst - Ledig stilling - Barne - og ungdomsarbeider / assistent - 100 % midlertidig stilling - 1.8.21 - 31.7.22 - Nygårdsjøen oppvesktsenter Alle
6036/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Informasjon og skjema for å søke om fradeling Bjørn Ivar Pedersen
6423/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Nygårdsjøen Annett Gantke m.fl.
6451/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Endelig rapport - Gildeskål Kommune - Sikkerhertsvurdering med teknisk status Braathe gruppen
6419/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om bytte av bolig *****
5916/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
5917/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
5931/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
6164/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Tildeling av bolig *****
6193/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Søknad om bolig *****
6191/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Tildeling av bolig *****
6176/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Tildeling av bolig *****
6065/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Utsending av kjørebok for 2021-2022 Stig Fredriksen
5210/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Garasjetomt til Leif Johansen Leif Henry Johansen
6011/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Spørsmål ifm bygging av naust. Roger Johansen
5949/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning fredag 16. april 2021 Frode Einar Eilertsen m.fl.
Versjon:5.2.2