eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4955/2021 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Plan for den kulturelle skolesekken i Gildeskål 2021-2025
4066/2021 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - 1. gangs behandling
4605/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt for eiendommen 81/87 på Nordarnøy - Berit Pedersen
4677/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Delegering av myndighet til eiendomsskattekontoret for retting av faktafeil
4590/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Taksering av Kraftnett tilhørende Arva AS i Gildeskål kommune - Eirik F. Hansen
4901/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Taksering av kraftnett tilhørende Statnett SF i Gildeskål kommune
4795/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt for eiendommen gnr. 41, bnr. 26 på Hamn
5002/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert protokoll fra representantskapsmøte 11. mai 2021 Nfk - Lisbet Gavin
4995/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forespørsel om besøk til ungdomsklubb Politiet - post.nordland@politiet.no
4986/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Et spørsmål om gratis eller billige tomter Ewa Poltavtsev
4657/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev Annonsetekst - Ledig stilling - Pedagogisk leder, 100 % fast stilling - Nygårdsjøen oppvekstsenter Alle
4989/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Fwd: Vedrørende Skauvoll Camping Lise Nilsen
4010/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev tilbakemelding angående uthus som ikke er søknadspliktig Einar Storjord
4164/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avtale om blodtransfusjon mellom blodbankene i Nordlandssykehuset HF og kommunene NORDLANDSSYKEHUSET HF
5001/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Brev til kommunene i tilknytning til avtale om blodtransfusjon mellom blodbankene i Nordlandssykehuset HF og kommunene NORDLANDSSYKEHUSET HF
5016/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - forslag til endring i riksarkivarens forskrift ARKIVVERKET
5010/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4736/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på endring - ***** ***** ***** Lars Andre Lervik
5008/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak om avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Skilleanlegg for ku-beite, lausdriftsfjøs samt drivevei mellom beiter JELSTAD SAMDRIFT DA
4710/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4708/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4984/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling stemmesedler sametingsvalg Samediggi -
4971/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ang. stemmeseddelsett og valgkretser Samediggi - Anti, Tove
4969/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse - ordrenr. - 58463 - Best Emballasje AS Bestemballasje - Nenad Stanojlovic
4952/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev KRITIKK TIL INNSAMLING AV REINSDYR MED HELIKOPTER Mona Lundstedt m.fl.
4937/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Finnesveien Per Ivar Svendsen
4928/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll fra Generalforsamling i FREM Bodø AS Frem Bodø
4924/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Idretts og aktivitetspark IL Splint Inndyr
4923/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad til bolystfondet Inndyr og omegn Lokalutvalg
4913/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Fwd: Støtte til arrangement av årets Båtkonvoi Gildeskål Kystlag v/Geir Falch
4910/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Spørsmål ifm Sak bygge naust klikkvika Roger Johansen
4909/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Avklaring i situasjonskart ifm klikkvika Roger Johansen
4618/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev SV: Klage - dispensasjon fra arealplan 69/5 Tone Magnussen
4619/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Klage fra grunneier på Moskenes - Horsdal Trygve Ludvig Førde
4727/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Angående din byggesak Trygve Ludvig Førde
4941/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om bolig *****
4580/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Søknad på bolig *****
4576/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Søknad om bolig *****
4578/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Søknad om bolig *****
3415/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Dsp-sak Bjørg Tinnan
4663/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon Kyststi INNDYR VEL
4233/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Grensepåvisning av eiendommen G/B 62/25 mm John Harald Bjarnesen
4293/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Grensepåvisning av eiendommen G/B 62/25 mm John Harald Bjarnesen
4981/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET
4568/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - rammetillatelse for oppføring av anneks og garasje 19/11 Tord Ueland Kolstad
4476/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bruk av kulturhuset og stikkprøver IL Splint Inndyr
3910/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 23.04.21 på Sund Anita Lekanger
4536/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gratis volleyballskole for barn og unge Northernretreat - Lill Hilde Kaldager
4935/2021 20210510 10.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 01.05.-30.06.21 50% Helsestasjonen, Helse og omsorg Malene Bjørklund-Andersen
3861/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Storvika Adv Herstad
Versjon:5.2.2