eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
788/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Siste oppdaterte regelverk for Lokalutvalgenne Karl Arne Hustad
785/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende hytte Geir Arne Helgesen
783/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 01.02.-31.03.21 100% Storvik barnehage Anita Petrine Iversen
793/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Tilskudd til politiske parti 2021 Gildeskål Høyre v/Walter Pedersen m.fl.
782/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos Luul Abdi Ahmed
668/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Flytebrygge Kai Røsnesodden Tor Claudi
635/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** MELØY KOMMUNE v/PPT
609/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Status på legebåt/ helikopterlandingsplass på Arnøyene! Arnøyene Lokalutvalg
563/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Dispensasjon snøscooterkjøring, Bård Kjetil Hillestad G/B/F 90/15/9004 Bård Kjetil Hillestad
542/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Nytt Matrikkelbrev for eiendommen G/B/F 51/03/11 Tord Magne Bertinussen
528/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Retting av eiendomsgrense i Sundsfjord Ronny Magne Sundsfjord
704/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad fra UL Vårsol om skjenkebevilling 30.01.21 NAV Gildeskål m.fl.
696/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Ferdigattest gitt for gnr 41bnr 19 Hamn i Gildeskål Solveig Martinussen
665/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****
690/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
679/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
662/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
634/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Snarvei gjennom andres eiendommer *****
631/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Viser til din faktura 1116431 fra Gildeskål kommune *****
548/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Tilførsel til veilys Sørarnøy skalper konflikt med G/B - 82/297 Sten Harald Tennfjord
791/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 22.01.2021 Statsforvalteren i Nordland
789/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Siste oppdaterte regelverk for Lokalutvalgenne Nordfjorden v/Karl Arne
767/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Referat fra prosjektoppstartsmøte reguleringsplan Sørarnøy havn Mathias Wigum m.fl.
763/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Velkommen og informasjon vår nye LIS1 lege Bjørn- Magnus Syversen
769/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Utsatt frist for rapportering på tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Siv-Lise Bendixen Stærk
765/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Referat kontrakt og avklaringsmøte 141220 reguleringsplan Sørarnøy havn Mathias Wigum m.fl.
756/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad fra UL Vårsol om skjenkebevilling 30.01.21 Politiet
747/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Rundskriv IS-3/2021 - Innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene Helsedir - Trykk-Tjenester
724/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Tegninger og notat Juwamer Mavlud
719/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 20.01.2021 (vedtaksref:100007266524563) Helfo vedtak
741/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 01.01.-31.03.21 30% Miljøterapitjenesten Silje Solhaug Skeibu
737/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 09.09.-31.12.20 Åpen omsorg øyer Silva Frolenkiene
725/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Hammarvika og Kjerkvika Arcticsg - Endre Nordgård
698/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Hammarvika og Kjerkvika Nicolaj Weiergang
519/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Seafood Security AS om dispensasjon fra arealplanen/kystsoneplanen for økt biomasseøkning på lokalitetene Hammarvika og Kirkvika i Nordfjorden
518/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Helgeland Smolt om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av nytt produksjonsbygg
746/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Tilbakesvar angående Riggplass Halvard Johansen
744/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale or timelønte 2021 Åpen omsorg, Miljøterapitjenesten Silje Solhaug Skeibu
740/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 18.01.-02.02.21 23% Sørarnøy skole og barnehage Tiril Birkeli Jerijærvi
738/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Åpen omsorg øyer Silva Frolenkiene
733/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Sørarnøy skole og barnehage Tiril Birkeli Jerijærvi
732/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 Miljøterapitjenesten, Åpen omsorg fastlandet Mona-Lisa Antonsen Hynne
731/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Leie av bolig fra Kjell & Bjørn bygg AS - G/B 25/468 Skjeineshaugen 18 Inndyr Gildeskål kommune
729/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Leie av bolig fra Kjell & Bjørn bygg AS - G/B 25/475 Skjeineshaugen 36 Inndyr Gildeskål kommune
723/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 kjøkken Gibos Inger-Lise Aunan
759/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Oppsigelsesbrev THORKILDSEN FYSIOTERAPI
750/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Riggplass Moldjord - Hallvard Johansen
726/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Hammarvika og Kjerkvika Arcticsg - Endre Nordgård
722/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale for timelønte 2021 renhold Gibos Clifford Jhon Gallo Vanderlipe
743/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale or timelønte 21.12.-31.12.20 Åpen omsorg, Miljøterapitjenesten Silje Solhaug Skeibu
Versjon:5.2.2