eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13349/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Rutine for bestilling av selvtester Statsforvalteren - Lars Utne Haukland
13347/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev E-post: VS: Oversendelse av forskrift etter rutine - isolasjon, karantene og test ved påvist smitte av virusvarianten omikron Statsforvalteren - Tom Mørkved
13325/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Bilder mail 26.11.21 byggesak hytte Oterstranda gnr 18 bnr 42 i Gildeskål Bente Gjelseth
13324/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Nygårdsjøen eldresenter Nordfjorden lokalutvalg v/Bjørn Madsen
13323/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedlegg til mail sendt 28.11.21 - tomtegrenser - hytte Oterstranda gnr 18 bnr 42 i Gildeskål Bente Gjelseth
13322/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Byggesøknad - tomtegrense Bente Gjelseth
13318/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev E-post: Uke 49 - Fordeling av koronavaksiner per kommune Statsforvalteren - Lise Blix Olsen
13317/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev E-post: Informasjon om ny virusvariant og endringsforskrift - landlisten 26.11.2021 Statsforvalteren - Lise Blix Olsen
13316/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev E-post: Endringsforskrift - innreisekarantene test mv. for reisende fra Sør-Afrika Namibia mm. - til kunngjøring Statsforvalteren - Asgeir Jordbru
13314/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Gravemelding Inndyrveien 56 - G/B 25/48 Herolf Hansen & Sønn
13313/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad snøscooter utmark Arnt Karlsen
13338/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2020 20211126 1838 Skatteetaten
13337/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2019 20211126 1838 Skatteetaten
13336/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2018 20211126 1838 Skatteetaten
13335/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Kraftselskap 2017 20211126 1838 Skatteetaten
13332/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Hvordan er pengene brukt? NORDLAND FYLKESKOMMUNE
13330/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kulturmiljøfaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt til hyttetomt G/B 79/49 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
13327/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - Søknad om mindre justering/reguleringsendring av hyttetomt H4 i reguleringsplanen for Monsvika på G/B 21/4 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
13319/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over grenser for eiendommen 40/9 i Sundsfjord Karin Johanne Antonsen
13267/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Ekstraordinær generalforsamling Sjøfossen Næringsutvikling AS 301121 Gunnar Vollan m.fl.
12819/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Garasje og huset skoleveien 19 NFK
13346/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Egenerklæring Lie Thormod G/B 90/41 Lie Thormod
13345/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Egenerklæring Hjellmo Johnsen, Ingrid Jorun G/B 2/10, 2/18, 2/23 og 2/45 Ingrid Jorun Hjellmo Johnsen
13329/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon fra KPAs bestemmelser og byggeforbudet i strandsonen G/B 80/2 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
13328/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt til boligtomt - G/B 20/3 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
13258/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding angående mangler ved søknad Områdesikring
13304/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Bilder til søknad UL Fremskritt UL Fremskritt
13301/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Info Våg Nordlandsnett - Arva AS
13300/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Informasjon - gatelys Våg Arva AS
13298/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Innkalling til møte - Gildeskål kontrollutvalg Salten kontrollutvalgsservice
13297/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Questback kvittering -> Integreringspakke III (og II) - Innrapportering fra kommunene Questback - QuestBack
13291/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Befaring hyttetomter Karl-Einar Nymo
13290/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Møshågen 10 Vegard Johansen
13217/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Invitasjon Eva Lynmo Seljeseth
13213/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Invitasjon Monica Nilsen
13212/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Invitasjon Eilif Kaspersen
13138/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak om fradeling av tilleggsareal til gnr. 72 bnr. 136 - Limskjærneset. Per Einar Pettersen
13125/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Registret konsesjonsvedtak for gnr. 3, bnr. 6 Tom Ole Øvrum
13116/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak om konsesjon til Tom Ole Øvrum for erverv av 1/2 av gnr. 3 bnr. 6 - Storvik Tom Ole Øvrum m.fl.
13115/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Kjøp av areal Randi Busch Bøkestad
13019/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Søppel Rita Pettersen
12870/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Horsdal / Sandhornet - Parkering til besvær Teigum, Eva Horsdal
13147/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Søknad om fradeling / Arealoverføring, Skaugvoll Vannverk, Geir Helge Holen Rasmus Kolberg - R Eiendom AS
13127/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
13121/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ad kjøp av tilleggstomt til Møshågen 10 Jan Erik Strand
13177/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Depositum Gildeskål Sparebank
13154/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Annonsetekst - Ledig stilling - Helsefagarbeidere i helgestilling 28% og 22 % st.- hjemmetjenestene - Åpen omsorg Alle
13109/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Annonsetekst - Ledig stilling - Helsefagarbeider - hvilende nattevakt - Åpen omsorg øyene Alle
13107/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Tinglyste matrikkelbrev for tilleggstomt + nausttomt fra eiendommen 44/3 på Tinnan Bjørg Hansdatter Tinnan
13094/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Hyttetomt i Monsvika Hege Gyldenhav
Versjon:5.2.2