eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3677/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Myrvang hybelhus Heimsjyen
3671/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat kommunemøtet 090421 og vedtak om stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
3669/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat fra fylkesberedskapsrådet 090421 Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
3668/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat kommunemøte 090421 Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
3666/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Naust Breivika - arealoverføring Anne-Kristin Nymo
3663/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Korrigering av tomtegrenser. Thor Andersen
3661/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Eiendomsskatt Kenneth Norum
3659/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Gjestebud Arne-Jan Midtigård
3658/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedlegg til innsendt forslag *****
3655/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Gjestebud Fagforbundet
3654/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev E-post: VS: Publisering av anbefaling om regulering av covid-19-forskriften - Kommuner i Vestfold og Telemark og kommuner i Nordland Statsforvalteren - Aleksander Andreassen
3689/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel - tiltak på eiendommen G/B 25/160 - Inndyr NORDLAND FYLKESKOMMUNE
3688/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Søknad på tilskudd: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltak for barn og unge Statsforvalteren i Nordland
3682/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Gjestebud kommuneplan - innspill Gildeskål Høyre
3680/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsforhold på eiendommen 57/13 i Gildeskål - Beate Lund mfl Beate Lund
3676/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** *****
3670/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar vedr. nabovarsel Sture Betten
3667/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3665/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppmåling av vei Kurt Steinar Jenssen
3653/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innspill til kommuneplan 2021 - fra Arnøyene Lokalutvalg Arnøyene lokalutvalg
3651/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar ang. leiligheten. Sindre Kibsgaard
3649/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tildeling bolig Fredrik Kaspersen
3648/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Gjestebud til Gildeskål kommune - Landbruksnæring arnøyene Gjermund Birkeli
3650/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Automatisk svar: ref. 17/36445-24 Helsedir - Postmottak (Ekstern post til arkivet)
3623/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****
3664/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev NY Økonomisk oversikt 2020-21 Fleinvær lokalutvalg.xlsx Fleinvær lokalutvalg v/Trond Jensen
3559/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Hjemmelsoverganger på eiendommene 25/12 og 42 i Gildeskål kommune Trond Danielsen
3632/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Årsmøte Salten IUA Salten Brann
3618/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Referat_smittesituasjonen_i_Salten_08.04.21 Statsforvalteren - Lise Blix Olsen
3611/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Idretts og aktivitetspark IL Splint Inndyr
3598/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sender e-post Søknad kulturmidler 2021.PDF Gildeskål kirkesteds venner v/Vidar Hansen
3402/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretnig Annett Sonnhild Gantke m.fl.
3403/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Ad boplikt på gnr. 3 bn.r 8 - Storvika Bente Kolset Apenes
3395/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Høring: søknad om SMIL-midler til restaurering av gammel sti/kjerrevei - Jelstad i Gildeskål SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl.
3379/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på eiendommen 27/15, Sund, den 23042021 kl 0900 Nina Beate Vindvik m.fl.
3375/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3364/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev SMIL-søknad Pål Didriksen
3377/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev SMIL Pål Didriksen
3634/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 01.04.-30.06.21 100% Storvik barnehage Anita Petrine Iversen
3638/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat Midtre Nordland nasjonalparkstyre
3636/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sørarnøy havn - reguleringsendring: Møtereferat 26.03.2021 Ramboll - Mathias Wigum
3635/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/B 16/4 Thrond Gjelseth
3621/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tilsettingskontrakt 100% Åpen omsorg fastlandet Rita Pedersen
3628/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Delegert vedtak - Ledig stilling - renholder i 45 % fast stilling - arbeidssted Inndyr - Teknisk Alle
3619/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tilsettingskontrakt 75% Gibos institusjon Monica Inger Johnsen
3617/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Kommende søknad om bolig Helse og sosial v/Anne Grete Mosti
3637/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innspill om behovsanløp Sørfugløy rute 23-731 Bodø - Myken OMNIVALID AS
3626/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 09.04.2021 Statsforvalteren i Nordland
3613/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2021 *****
3606/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 35617 Mulnesodden. Fiskeridirektoratets fraråding FISKERIDIREKTORATET
Versjon:5.2.2